پزشک تيم فوتبال پرسپوليس در فاصله شش روز مانده به داربي پايتخت وضعيت کاپيتانهاي اول و دوم اين تيم را اميدوار کننده خواند.

وجيه الله چشمه سري درباره آخرين وضعيت آسيب ديدگي مهدوي کيا و کريمي، اظهار کرد: خوشبختانه هر دو بازيکن وضعيت بهتري دارند و شرايط خوبي پيدا کردهاند. با اين حال آنها در اين چند روز فقط فيزيوتراپي کردهاند و بايد صبر کنيم که آمادگيشان براي شروع کار با توپ کامل شود.

وي ادامه داد: اگر مشکلي در کار با توپ نداشته باشند، ميتوانند در بازي با استقلال حاضر باشند. فکر ميکنم تا دو، سه روز ديگر کار با توپ را شروع ميکنند. در حال حاضر وضعيتشان اميدوار کننده است، اما براي اظهارنظر نهايي درباره رسيدن آنها به داربي الان نميتوان با قطعيت صحبت کرد. اين موضوع را بايد به بعد از انجام تستهاي عملکردي روي اين دو بازيکن موکول کرد.

چشمه سري همچنين درباره مصدوميت کلاه کج گفت: شب گذشته بعد از بازي بلافاصله از ناحيه مصدوم MRI گرفتيم و امروز نتيجه آن مشخص ميشود. نميتوانيم درباره او با عجله تصميم بگيريم. ناحيه شانه ليگامانهاي زيادي دارد و بايد ببينم شرايط چگونه است.


منبع: ایسنا