برد پرسپوليس مقابل داماش موضوع اول امروز است. تيترهاي برخي روزنامهها يادمان انداخت كه لباس داماش هم آبي بوده است. نكتهاي كه در هنگام تماشاي بازي اصلا به آن توجه نكرده بوديم!