سلام...

خودمونیم تا حالا شده از جنگ بین دو جنس خسته بشید ؟!

نه جدی میگم !

آهای خانم نیشت رو ببند !

مثلا الان جدی هستم !

جان؟!

آها ...

حاج آقا شما هم نخند ! ای بابا !

جدی جدی یك بار بیاین از در صلح وارد شیم

ضرر نمی كنیم كه هیچ كلی هم روابط شما با همسر و مشابه الهمسر (!) خود خوب خواهد شد

حالا درسته زن و مرد كلا با هم فرق دارند ... ، اما چرا بجای تاکید روی کیفیتهای منفی زن و مرد چرا روی نقاط مثبت آنان تکیه نکنیم؟بیاییم از خانم ها شروع کنیم :زنان مهربان ، عاشق و دلسوزند.زنان وقتی که خوشحال هستند گریه میکنند.زنان برای نشان دادن توجه و علاقه همیشه کارهای کوچکی انجام می دهند.آنان برای دست یابی فرزندانشان به بهترین چیزها از هیچ کاری دریغ نمی کنند.زنان قدرت این را دارند که حتی وقتی بسیار خسته هستند ونمی توانند روی پای خود بایستند،لبخند بزنند.آنان می دانند که چگونه یک وعده غذایی را به فرصت تبدیل کنند.زنان میدانند چگونه از پول خود بهترین بهره را ببرند.آنان میدانند چگونه یک دوست بیمار را تیمار کنند.زنان شادی و خنده را بدنیا ارزانی می کنند.زنان صادق و وفادارند.زنان در زیر آن ظاهر نرم، اراده پولادین دارند.آنان برای یاری رساندن به دوستی محتاج همه کار می کنند.زنان از بی عدالتی به آسانی به گریه می افتند.آنان می دانند چگونه به یک مرد احساس پادشاه بودن بدهند.زنان دنیا را مکانی شادتر برای زندگی می سازند.............

..........

........

......

....

...

..

.

.

حالا نوبت مردان است:

مردان برای حمل اشیای سنگین و کشتن سوسک و عنکبوتها خوبند ))))))) !!!******

بنده هر كاری كردم دیدم نمیشه بین زن و مرد صلح برقرار كرد

بنابراین مجددا كل كل بین آقایان و خانمها را بر قرار خواهیم كرد

حالا خانومها با این ایمیل حال كنند تا یكی دو روز دیگه كه بد جوری قراره گیر بدهیم به مزیت های مرد بودن ...

این یك مقدمه بود برای اون ایمیل كه بعدا اگر حاج خانومی شاكی شد من این ایمیل رو ، بعنوان پیراهن عثمان رو كنم تا خودم رو از بند رها كنم !!