تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس بعد از ظهر امروز در کردان کرج برگزار شد.تيم پرسپوليس براي تشکيل اردو تا فردا شب در کردان کرج است. پرسپوليسيها پس از اينکه ظهر امروز به کرج رسيدند از ساعت 15:30 بعد از ظهر امروز در کردان در چمني مسطح پشت درهاي بسته اولين تمرين خود را آغاز کردند. در اين تمرين مهدي مهدويکيا با رفع مصدوميت ابتدا توسط کادر پزشکي پرسپوليس با دويدن و زدن بغل پا تست شد و سپس با اجازه کادر پزشکي و گلمحمدي تمرينات خود را با بدنساز تيم آغاز کرد. اين بازيکن به دربي 76 ميرسد.

* يکي ديگر از نکات تمرين امروز آمادگي بالاي محمد قاضي بود. وي که گفته ميشد با گلمحمدي مشکل دارد در تمرين امروز در هنگام تمرينات ويژه با مهاجمان بسيار آماده و گلزن نشان داد که باعث شد گل محمدي او را بارها مورد تشويق قرار دهد.

*گلمحمدي در ابتداي تمرين به مدت 10 دقيقه با بازيکنان در خصوص دربي به گفتوگو پرداخت. او از بازيکنان خواست براي آرامش بيشتر و تمرکز بالا از هر گونه مصاحبه تنشزاي بازيکنان خودداري کند.

*غلامرضا رضايي نيز در تمرين امروز بسيار آماده نشان داد. او در فوتبال دستگرمي هت تريک کرد.

*بازيکناني که بنا به دلايلي همراه قرمزپوشان صبح امروز به کرج نرفته بودند قبل از شروع تمرين خود را به اردوي قرمزپوشان ملحق کردند. اين بازيکنان نوري، نورمحمدي، سعيد عزيزيان، مربي پرسپوليس و مهرداد پولادي بودند.

*کادر پزشکي پرسپوليس براي بازيکنان يک تغذيه ويژه غذايي تا قبل از دربي در نظر گرفته است.

* حضور کليه بازيکنان در اين اردو الزامي است و به هيچ بازيکني مرخصي داده نمي شود.