آخرين تمرين پرسپوليس در اردوي دو روزه کرج برگزار شد.

آخرين تمرين تيم فوتبال پرسپوليس پس از تشکيل اردوي دو روزه در کرج از ساعت 15:30 امروز در سازمان منابع طبيعي کرج که داراي چمن بسيار خوب و سرسبزي است برگزار شد.

در اين تمرين ولادکو هافبک جديد مقدونيهاي پرسپوليس که در سه پست هافبک ميتواند بازي کند حضور داشت.

وي ابتدا در جلسه براي بازيکنان معارفه شد و گزارشي از وضعيت خود را به گلمحمدي داد سپس همپاي ساير بازيکنان به تمرين پرداخت.

مهدي مهدويکيا پس از اينکه روز گذشته با مربي بدنساز کار کرد با تشخيص پزشکان امروز رسماً در تمرين پرسپوليس همپاي ساير بازيکنان پا به توپ شد و مشکلي براي همراهي قرمزپوشان در دربي 76 ندارد.

گلمحمدي در تمرين امروز در مرحله پاياني فوتبال را در دستور کار قرمزپوشان قرار داد.

او با جابجاييهاي مختلف به دنبال اين بود که جايگزين علي کريمي را در ترکيب پرسپوليس پيدا کند به همين دليل بارها تغييراتي را در ترکيب تمريني انجام داد.

کادر فني تيم فوتبال پرسپوليس به بازيکنان تذکر داده از هرگونه مصاحبه تنشزا در چند روز آينده جداً جلوگيري کنند.

تمرين امروز پرسپوليس در کرج پشت درهاي بسته برگزار شد.

مهدي مهدويکيا نيز در تمرين قرمزپوشان از خاطرات خود در دربيهاي گذشته براي بازيکنان صحبتهايي انجام داد.

علي کريمي و عادل کلاهکج نيز صبح امروز جدا از بازيکنان پرسپوليس در ورزشگاه درفشيفر فيزيوتراپي کردند.