در پايان تمرين امروز عصر استقلال چند تن از بازيکنان اين تيم درباره داربي جمعه اظهارنظر کردند.

پس از پايان تمرين امروز آبيپوشان استقلال چند تن از بازيکنان اين تيم درباره داربي روز جمعه اظهار نظر کردند. صحبتهاي استقلاليها را در ادامه ميخوانيد.

حسن اشجاري: همه چيز براي يک داربي خوب آماده است و ما براي اين بازي آماده هستيم. فکر ميکنم آرش برهاني، فرزاد حاتمي و فرهاد مجيدي گلزنان بازي باشند. از طرف ديگر تلاش ميکنيم تا مانند چند بازي گذشته گلي نخوريم. ما در سه بازي گذشته فقط يک گل خوردهايم.

فرزاد حاتمي: بازيکنان ما به اميد خدا آماده هستند و من به عنوان مهاجم استقلال اميدوارم هر بازيکني در داربي بازي ميکند، براي استقلال گل بزند و مثمر ثمر باشد. بين بازيکنان پرسپوليس فقط با محسن بنگر کري دارم چون از سالها پيش حتي در تمرين هم براي هم کري ميخوانديم. انشاءالله بازي باکيفيتي را شاهد باشيم.

حنيف عمرانزاده: انشاءالله سه امتياز داربي را ميگيريم. من دوست دارم که فرزاد حاتمي و فرهاد مجيدي براي ما گل بزنند اما فکر نميکنم هيچ پرسپوليسي بتواند به ما گل بزند. شيرينترين خاطرهام از داربيها به پيروزي سه بر صفرمان در جام حذفي مربوط ميشود. خاطره تلخم را هم حتما ميدانيد که همان شکست 3 بر 2 معروف بود که البته فکر ميکنم، اتفاقي بود.

سيدمهدي رحمتي: جمعه هرچه خدا بخواهد همان ميشود. ما همه تلاش خود را براي پيروزي انجام ميدهيم.