ترکیب احتمالی دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی ۷۶ تا حدود زیادی مشخص شده است.

دربی 76 ساعت 15 روز جمعه در ورزشگاه آزادی آغاز میشود. این دیدار را از نظر فنی مورد ارزیابی قرار دادهایم و اینکه دو تیم احتمالا با کدام ترکیب به میدان میآیند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

نیلسون، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، مهرداد پولادی، حسین ماهینی، رضا حقیقی، پروویچ، مهدی مهدویکیا، محمد نوری، غلامرضا رضایی و کریم انصاریفرد

ترکیب احتمالی استقلال:

مهدی رحمتی، امیرحسین صادقی، حنیف عمرانزاده، پژمان منتظری، حسن اشجاری، جواد نکونام، مجتبی جباری، ساموئل، خسرو حیدری، آرش برهانی و فرزاد حاتمی

در صورتیکه امیر قلعهنویی و یحیی گلمحمدی تیمشان را با این ترکیب به میدان بفرستند در آن صورت شاهد چنین دوئلهای دیدنی و فنی بین بازیکنان در میدان خواهیم بود. برخی از این جنگهای تن به تن به شرح زیر است؛

*سید جلال حسینی با فرزاد حاتمی

*آرش برهانی با محسن بنگر

*خسرو حیدری با مهرداد پولادی

*حسین ماهینی با حسن اشجاری

*رضا حقیقی با مجتبی جباری

*جواد نکونام با محمد نوری

*امیرحسین صادقی با غلامرضا رضایی

*حنیف عمرانزاده با کریم انصاریفرد

اندیشه تاکتیکی یحیی گلمحمدی و امیر قلعهنویی پایهگذار موفقیت تیمشان است اما در واقع این بازیکنان هستند که خواستههای فنی و تاکتیکی را در زمین اجرا میکنند و هر تیمی که بازیکنانش از نظر روحی و روانی در شرایط مناسبی باشد و با تمرکز بیشتر بازی کند، پیروز میشود. به همین دلیل میگویند در دربی بازیکنان باتجربه تاثیرگذارترین نفرات میدان هستند. آنهایی که به اصطلاح «دربیباز» هستند.