مدافع تیم فوتبال استقلال در تمرین امروز دچار مصدومیت شد.
جام ورزشی؛ امیرحسین صادقی طی برخورد فوتبالی که امروز در تمرین استقلال با چند بازیکن داشت، از ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شد. وضعیت صادقی بعد از صحبت با دکتر نوروزی مشخص خواهد شد و این موضوع باعث ایجاد نگرانی در اردوی استقلال شده است.