مشیری در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس اظهار داشت: مقدمات حضور اشمایکل دروازهبان افسانهای دانمارک برای حضور در ایران مهیا شد اما دقیقه 90 با صلاحدید باشگاه مقرر شد وی در بازیهای بعدی پرسپولیس به ایران بیایند.


وی افزود: حتی برای اشمایکل بلیت هم گرفتیم اما با توجه به حساسیت دربی این تصمیم را گرفتیم که در دیدارهای آینده میزبان او باشیم.


مشیری در خصوص میهمانهای ویژه دربی 76 نیز گفت: سفیر برزیل در ایران از پرسپولیس درخواست کرده که برای دیدن بازی استقلال _ پرسپولیس به ایران بیاید ما هم مکاتبات لازم را با وزارت ورزش انجام دادیم و اگر اتفاق خاصی پیش نیاید ایشان میهمان ما خواهند بود.