محمد نوري ميگويد، غيبت علي کريمي در داربي در کار پرسپوليس تاثيرگذار است.


به گزارش ايسنا، هافبک تيم فوتبال پرسپوليس پس از پايان تمرين امروز اين تيم درباره آخرين شرايط سرخپوشان در آستانه داربي 76 اظهار کرد: شرايط تيم بسيار خوب است. در هفتهاي که گذشت تمرينهاي خوبي را پشت سر گذاشتيم و تنها براي پيروزي برابر استقلال به ميدان ميرويم.

وي افزود: استقلال تيم خوبي است که کادر فني و مهرههاي بزرگي دارد. ما هم در چند هفته گذشته وضعيتمان عالي بوده است. در 6 بازي چهار برد و دو مساوي به دست آوردهايم. در واقع شرايط هر دو تيم مساوي است. هر تيمي که از موقعيتهايش بهتر استفاده کند، بازي را ميبرد.

نوري درباره غيبت علي کريمي در اين بازي گفت: قطعا غيبت کريمي براي ما تاثيرگذار است. به هر حال او کاپيتان تيم ماست اما ساير بازيکنان سعي ميکنند جاي او را پر کنند. اميدوارم جمعه بازي زيبايي را از هر دو تيم شاهد باشيم.