رويانيان با حضور در تمرين امروز در جلسهاي با بازيکنان و کادر فني شرکت کرد.


به گزارش فارس، پس از اينکه تمرين امروز پرسپوليس کار خود را به پايان داد، حميد استيلي در ورزشگاه درفشيفر حضور پيدا کرد و با بازيکنان و کادر فني اين تيم به گفتوگو پرداخت.

گفتني است استيلي در خصوص دربي با بازيکنان و کادر فني به گفتوگو پرداخته است.

رويانيان هم با حضور در تمرين امروز در جلسهاي با بازيکنان و کادر فني شرکت کرد. او بيشتر سعي کرد به قرمزپوشان براي دربي روحيه بدهد.

*کريمي در هنگام خروج از ورزشگاه درفشيفر خطاب به هواداران گفت: ببخشيد، من امروز زودتر بايد به ديدار دکترم بروم و نميتوانم براي گرفتن عکس در خدمت شما باشم.

*يکي از نکات جالب در اردوي قرمزپوشان قبل از ديدار با استقلال حضور خانبان آناليزور تيم ملي در بين کادر فني پرسپوليسيهاست که گفته ميشود براي آناليز استقلال دعوت شده است.

*اما پس از تمرين امروز دوربين واحد مرکزي خبر نيز براي گفتن يک پلاتو دچار مشکلاتي مقابل ورزشگاه درفشيفر شد. هواداران با نشان دادن عددهاي 6 براي خبرنگار اين دوربين مشکلاتي را ايجاد کردند اما پس از گذشت دقايقي اين موضوع حل شد.

*تعدادي از هواداران پرسپوليس که از امروز از شهرستانهاي مختلف به تهران آمده بودند به دنبال بليط دربي 76 بودند که در نوع خود بسيار جالب بود. البته برخي از بازيکنان نيز از همين الان به دنبال بليط دربي روز جمعه هستند.