کیسه کشا در دربی سال 52

بعد از گل اول : حالا یه گل که چیزی نیست
بعد از گل دوم : بازم میگیم فقط 2تا خوردیم
بعد از گل سوم : دیگه یه خرده به خودمون بیایم بچه ها
بعد از گل چهارم : به نظرتون بهتر نیست ترک زمین کنیم حداقل بازی 3-0 بشه
بعد از گل پنجم : قطعا گند زدیم رفت
بعد از گل ششم : 6 تایی شدیم بچه ها خسته نباشید تا وقتی اسمی از کیسه باشه 6 تا رو میزنن تو سرمونو زیر پاشون لهمون میکنن