علي فتحالهزاده تاکنون توانسته بخشي از مشکلات مالي تيم را با فراهم کردن اسپانسر برطرف سازد.
علي فتحالهزاده تاکنون توانسته بخشي از مشکلات مالي تيم را با فراهم کردن اسپانسر برطرف سازد. اما پولهايي که از طريق حامي مالي به حساب باشگاه واريز ميشده براي حل مشکلات کافي نبود و مديرعامل استقلال تصميم گرفت از برخي دوستانش پول قرض کند. شنيدههاي ما از باشگاه استقلال حاکي از آن است که فتحالهزاده تاکنون مبلغي بالغ بر 2 ميليارد از برخي دوستانش قرض کرده که البته فشاري براي پس دادن اين مبلغ روي او نيست ولي مديرعامل آبيپوشان دوست ندارد مشکلات مالي را بيش از اين تحمل کند. طلبکارها که پيگير مطالبات خود هستند مدام با او تماس ميگيرند و ميشود گفت که اصليترين مشکل در شرايط کنوني پرداخت پول به رينالدو است. شنبه شب مدير برنامههاي اين بازيکن تماسي با فتحالهزاده ميگيرد و مدعي ميشود که تا پايان هفته بايد حق و حقوق هافبک پرويي پرداخت شود در غير اينصورت اجراي حکم کسر 6 امتياز از استقلال را از فيفا ميگيرد. تلاشهي فتحالهزاده براي فرصت گرفتن تا پايان ماه از مديربرنامه رينالدو بينتيجه ماند تا مديرعامل آبيپوشان حسابي حرص و جوش بخورد و در حالي که تا نيمه شب در دفتر خود مانده بود تا به امور رسيدگي کند، ناگهان دچار افت ضربان قلب ميشود و راننده او بلافاصله مديرعامل را به بيمارستان آتيه ميرساند.
پزشکان پس از معاوينه دقيق به فتحالهزاده پيشنهاد ميکنند که از فشار کار خود کم کند زيرا براي سلامت او ضرر دارد. همين امر سبب شد نظريجويباري که خود را بربالين مديرعامل رسانده بود از او بخواهد از اين به بعد تمام امور مربوط به طلبکاران را به وي بسپارد. او گفت تا پايان هفته نيز پول رينالدو را هر طور شده جور ميکند و به حساب او ميريزد تا اين مشکل نيز برطرف شود.