با امیرحسین پیروانی درباره ولادکو: فانتزی است اما جنگنده نیست! / در بعضی بازیها نیمکتنشینش میکردم

حدود 1.5 سال است که از او خبر ندارم و نمیدانم الان میزان آمادگیاش در چه حد است


سايت گل- ولادکو گروزدانوسکی چند روزی است که به پرسپولیس آمده تا در خط میانی این تیم بازی کند. میگویند او هافبک راست است اما امیرحسین پیروانی اعتقاد دارد او بازیساز و یک هافبک میانی است.
پیروانی که در داماش ایرانیان، مربی ولادکو بود درباره خصوصیات او میگوید: «من موقعی که از تیم ملی امید جدا شدم و برای ۷ بازی سرمربی داماش تهران شدم ولادکو شاگردم بود. او هافبک وسط است و تکنیک خوبی دارد ولی اصلا جنگندگی ندارد. آن زمان که اینطور بود. دربازیهایی که فیزیکی بود و نیاز به هافبک جنگنده داشتیم او را نیمکتنشین میکردم و از بازیکنان دیگر در ترکیب استفاده میکردم.»
پیروانی در ادامه میگوید: «نمیتوانم بگویم او در حد پرسپولیس است یا نه. حدود 1.5 سال است که از او خبر ندارم و نمیدانم الان میزان آمادگیاش در چه حد است. حتما مسئولان پرسپولیس او را دیدهاند که قبول کردهاند به عضویت پرسپولیس در بیاید.»