حدود 1.5 سال است که از او خبر ندارم و نمیدانم الان میزان آمادگیاش در چه حد است.

ولادکو گروزدانوسکی چند روزی است که به پرسپولیس آمده تا در خط میانی این تیم بازی کند. میگویند او هافبک راست است اما امیرحسین پیروانی اعتقاد دارد او بازیساز و یک هافبک میانی است.

پیروانی که در داماش ایرانیان، مربی ولادکو بود درباره خصوصیات او میگوید: «من موقعی که از تیم ملی امید جدا شدم و برای ۷ بازی سرمربی داماش تهران شدم ولادکو شاگردم بود. او هافبک وسط است و تکنیک خوبی دارد ولی اصلا جنگندگی ندارد. آن زمان که اینطور بود. دربازیهایی که فیزیکی بود و نیاز به هافبک جنگنده داشتیم او را نیمکتنشین میکردم و از بازیکنان دیگر در ترکیب استفاده میکردم.»

پیروانی در ادامه میگوید: «نمیتوانم بگویم او در حد پرسپولیس است یا نه. حدود 1.5 سال است که از او خبر ندارم و نمیدانم الان میزان آمادگیاش در چه حد است. حتما مسئولان پرسپولیس او را دیدهاند که قبول کردهاند به عضویت پرسپولیس در بیاید.»
منبع: گل