نشست مطبوعاتي سرمربيان پرسپوليس و استقلال در شرايطي برگزار شد که يحيي گلمحمدي تنها 2 دقيقه صحبت کرد اما امير قلعهنويي 28 دقيقه.


به گزارش فارس، نشست مطبوعاتي مربيان دو تيم استقلال و پرسپوليس از 14 امروز در سازمان ليگ برگزار شد که اين نشست حاشيههايي را به دنبال داشت.

*ابتدا يحيي گلمحمدي و مهدي مهدويکيا در اين نشست حضور پيدا کردند مهدويکيا که وسايل تمرين خود را آورده بود به دنبال يک ماشين بود تا آنها را به محل کنفرانس مطبوعاتي نياورد که پس از گذشت دقايقي مدير رسانهاي پرسپوليس وسايل او را دريافت کرد تا مهدويکيا وارد کنفرانس شود.

*گلمحمدي و مهدويکيا سر موعد مقرر در کنفرانس قبل از بازي حضور پيدا کردند.

*با توجه به اينکه مجتبي جباري ساعت 14:30 در سالن کنفرانس سازمان ليگ حضور داشت اما قلعه نويي با 7 دقيقه تاخير که حتي موجب اعتراض برخي خبرنگاران نيز شد، در نشست مطبوعاتي حضور پيدا کرد. خندههاي او و مجتبي جباري که هر چند دقيقه يک بار در سالن کنفرانس و در حين صحبتها اتفاق ميافتاد جالب بود.

*قلعهنويي پس از پاسخ دادن به 4 سؤال از خبرنگاران خواهش کرد که سؤالات خود را از جباري شروع کنند تا او نيز تمرکز لازم را به دست آورد.

*در حاشيه نشست امروز مسئولان سازمان ليگ اعلام کردندکه فردا در حاشيه دربي 76 از خانواده دو شهيد با نامهاي بخارايي و اندرزگو تقدير خواهد شد.

*همچنين از حسن عربسرخي يکي از فرماندهان مستقر در ورزشگاه آزادي که براي نظم و انضباط در بازيها تلاشهاي زيادي کرده به همراه شهردار منطقه 22 به دليل اينکه در دربيهاي گذشته و دربي 76 شرايط را براي هواداران قبل از بازي بسيار مطلوب مهيا کرده، تقدير و تشکر خواهد شد.

*يکي ديگر از نکات جالب نشست امروز اين بود که مدير رسانهاي استقلال پس از اينکه در کنار قلعهنويي مستقر شد به خبرنگاران گفت: مثل نشست مطبوعاتي گلمحمدي از آقاي قلعهنويي نيز سؤالهاي حاشيهاي و مشکلدار نپرسيد به همين دليل وقتي خبرنگاري از قلعهنويي در مورد رحمتي و خداحافظياش از تيم ملي سؤال کرد، قلعهنويي به مدير رسانهاي گفت قرار بود سؤال حاشيهاي نباشد اما اشکالي ندارد من جوابم را ميدهم.

*نشست مطبوعاتي امروز در شرايطي برگزار شد که يحيي گلمحمدي و مهدوي کيا در جمع دو دقيقه صحبت کردند اما قلعهنويي 28 دقيقه براي حاضرين به گفتوگو پرداخت.

*پس از صحبتهاي قلعهنويي مسئولان سازمان ليگ درخواست کردند که با توجه به جلسه سازمان ليگ و شوراي تامين دقايقي نيز تاج سرپرست سازمان ليگ براي حاضرين گفتوگو کند.

برخي از خبرنگاران راديويي قصد داشتند تا با گلمحمدي صحبتهاي اختصاصي داشته باشند که با مخالفت مدير رسانهاي قرمزپوشان مواجه شدند. مدير رسانهاي پرسپوليس اعلام کرد با توجه به اينکه قرمزپوشان ساعت 15 آخرين تمرين خود را قبل از دربي 76 دارند، بايد گلمحمدي زودتر به تمرين برود.