در فاصله ۲۲ ساعت مانده به آغاز دربی هفتاد و ششم، حدود ۱۰۰۰ هوادار مشتاق تیمهای استقلال و پرسپولیس، مقابل در غربی و شرقی ورزشگاه آزادی حضور دارند.

تیمهای استقلال و پرسپولیس از ساعت 15 جمعه دربی 76 را برگزار میکنند اما باز هم با وجود تاکید فراوان بابت عدم حضور زودهنگام در اطراف ورزشگاه، 22 ساعت مانده به برگزاری این بازی حدود 1000 هوادار مشتاق پرسپولیس و استقلال با پرچمهای قرمز و آبی اطراف ورزشگاه آزادی حضور دارند.

دستفروشان نیز مقابل استادیوم برای سرویسدهی به هواداران حضور دارند.

شهرداری منطقه 22 حدود 2 ساعت قبل تمام امکانات رفاهی را برای هواداران پرسپولیس و پرسپولیس با زدن چادرهایی در خرگوش دره کامل کرد. در این چادرها تلویزیون، وسایل گرمایشی، پتو و امکانات دیگر شامل سرویس بهداشتی در کنار این چادرها قرار داده شده است.

همچنین مسئولان حفظ نظم سعی کردند تا فاصلهای بین پرسپولیسیها و استقلالیها بیندازند که این هواداران دچار درگیری نشوند.

پلاکاردهایی نیز در اطراف ورزشگاه آزادی نصب شده تا هواداران بتوانند راحتتر محل اسکان خود را پیدا کند.

نکته اصلی و جالب در مقابل ورزشگاه آزادی فروش بلیت های 5 هزار تومانی و 10 هزار تومانی است که در دستان برخی از افراد سودجو دیده میشود. معلوم نیست در شرایطی که هنوز هیچ بلیتی فروخته نشده است این افراد این بلیتها را از کجا تهیه کردهاند.

پرچم فروشان آبی و قرمز نیز در مقابل درهای ورزشگاه آزادی حضور دارند.منبع: فارس