پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پس از حضور حقیقی در تمرینات گروهی امروز مشخص شد او صددرصد به دربی ۷۶ میرسد.


یکی از دغدغههای کادر فنی پرسپولیس پس از دست دادن کریمی مصدومیت رضا حقیقی بود. این بازیکن که از ناحیه روی پا مشکل داشت امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و دکتر چشمهسری اعلام کرد صد در صد بدون مشکل به دربی میرسد.

وی در این زمینه اظهار داشت: کادر پزشکی برای این بازیکن و همچنین مهدویکیا تلاش زیادی کرده که من از همه این عزیزان که پشت پرده زحمت می کشند قدردانی میکنم.