يحيي گل محمدي معتقد است که خداحافظي رحمتي از بازي ملي و مصاحبه کي روش در اين خصوص باعث شده که روحيه اين دروازه بان تا حد زيادي پايين بيايد که اين موضوع مي تواند کليد موفقيت پرسپوليس باشد.

یحیی گل محمدی روی بازی دربی حساب ویژه ای باز کرده است و این را می توان از اردوها و جدیتش در تمرینات متوجه شد.
این گزارش حاکی است، سرمربی پرسپولیس که خوب می داند شکست دادن امیر قلعه نوعی در دربی می تواند حساب او را از دیگر مربیان پرسپولیس جدا کند، چند وقتی است که به آنالیز بازی های استقلال می پردازد و تمام نقاط ضعف و قوت آبی ها را در تمرین به شاگردانش گوشزد می کند.

طی یکی دو روز گذشته یکی از تمرینات ویژه گل محمدی به سانتر از جناحین مربوط می شد، او اعتقاد دارد که از این راه راحتتر می تواند به استقلال ضربه بزند گل محمدی در این خصوص به اطرافیانش گفته که با توجه به ضعف رحمتی در خروج از دروازه، سانتر از جناحین می تواند تمرکز او را برهم زده و موجب اشتباهش شود؛ البته سرمربی پرسپولیس معتقد است که خداحافظی رحمتی از بازی ملی و مصاحبه کی روش در این خصوص باعث شده که روحیه این دروازه بان تا حد زیادی پایین بیاید و فشار زیاد به روي این دروازه بان در بازی جمعه، می تواند کلید موفقیت پرسپولیس باشد.

باید دید تفکر گل محمدی برای فتح دربی 76 موثر واقع خواهد شد یا این که تجربیات قلعه نوعی مانع از به بار نشستن خواسته های یحیی می شود.


منبع: باشگاه خبرنگاران جوان