تیم ملی نوجوانان در حالی که برای تماشای دربی در ورزشگاه آزادی حضور دارند به علت نداشتن بلیت برای حضور در ورزشگاه و نشستن با مشکل روبرو هستند.
* «احترام به داور موجب تصمیمگیری عادلانه است» این شعاری است که به مراتب از طریق اسکوربورد ورزشگاه آزادی برای تماشاگران به نمایش در آمد.
* برخی از تماشاگران دو تیم نیز علیه یکدیگر به فحاشی پرداختند که روحانیونی که برای امر به معروف و نهی از منکر از سوی ستاد فرهنگی فدراسیون در ورزشگاه حضور یافتهاند با این تماشاگران به صحبت پرداختند.
* عکسهای علی کریمی با پیراهن شماره ۸ بین تماشاگران پرسپولیسی پخش شد. گفته میشود بازیکنان پرسپولیس قرار است با عکس کریمی وارد زمین شوند.
* صدای بلند موزیک که از بلندگوهای ورزشگاه پخش میشود موجب اعتراض تماشاگران و خبرنگاران شده است که آنها را با مشکل مواجه ساخته است.
* جلسه کانون هواداران پرسپولیس نیز با لیدرها روی سکوها برگزار شد.
* هواداران استقلال با کنایه به گلمحمدی، حمید استیلی و علی دایی را تشویق کردند و علیه سرمربی پرسپولیس شعارهایی سر دادند.
* محمد رویانیان قرار بود امروز در برنامه زنده ورزش و مردم حاضر شود، اما با وجود اینکه از ۳ روز قبل با وی برای حضور در این برنامه هماهنگیهای لازم صورت گرفته بود به ناگاه اعلام کرد امروز جلسه دارد و نمیتواند در این برنامه حاضر شود. دیگر میهمان برنامه امروز ورزش و مردم علی فتحاللهزاده مدیرعامل استقلال بود که گفته میشود رویانیان برای رو در رو نشدن با وی در این برنامه حضور نیافته است.