دربي 76 پايتخت گرچه گل نداشت اما با حاشيههاي فراواني همراه بود.

به نقل از خبرگزاري فارس، ديدار هفتاد و ششم استقلال و پرسپوليس ساعت 15 امروز آغاز شد. اين بازي با حاشيههايي همراه بود که در زير ميخوانيم:

* متاسفانه با وجود جلسات فراوان با مسئولان حراست وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال متاسفانه امروز شاهد ناهماهنگي بين حراست ورزشگاه آزادي و حراست وزارت بوديم و خبرنگاران براي ورود به ورزشگاه با مشکلاتي روبرو بودند.

* بازديد بدني از خبرنگاران و همچنين ممانعت از ورود خودروي خبرنگاران به ورزشگاه بخشي از اين مشکلات بود. پيش از اين طيبي، مسئول حراست ورزشگاه آزادي در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرده بود هر کسي کارت پارکينگ داشته باشد مي تواند به داخل ورزشگاه برود اما به خبرنگاران کارت پارکينگي داده نشده بود و برخورداري مسئول حراست وزارت ورزش مانع از ارائه کارت پارکينگ به خبرنگاران شد.

* درهاي ورزشگاه از ساعت 6:30 باز شده بود.

* روي اسکوربورد اين ورزشگاه اين نوشته ديده ميشد «با احترام به تيم مقابل با تمام وجود از تيم خود حمايت کنيد.»

* تمام افرادي که بيرون ورزشگاه مشغول به دستفروشي و فروختن ساندويچ بودند، از اطراف ورزشگاه پراکنده شدند و فقط بوفههايي که مخصوص به اين کار در نظر گرفته شده اند به هواداران خدمات ارائه ميکنند.

* برخي از افراد در ورزشگاه حضور داشتند که با پوشيدن کاورهاي مخصوص هميار هواداران، به تماشاگران کمک ميکردند. روحانيون نيز بيرون ورزشگاه با برخي از هواداران صحبت ميکردند و درباره مسائل اجتماعي با آنها حرف ميزدند.

* ماموران حراست ورزشگاه اجازه هيچگونه تبليغاتي را به افراد نميدادند و کاغذها را جمع آوري مي کردند.

* در ورزشگاه از ابتداي صبح برخي موزيکهاي آزاردهنده پخش ميشد که هواداران نسبت به آن معترض بودند.

* اسماعيل حسنزاده، رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال با حضور در ورزشگاه و با در دست داشتن کاغذ مشغول به يادداشت برداري از اتفاقات رخ داده بود.

* محسن بنگر که روز گذشته اعلام شده بود در ليست 18 نفره پرسپوليس قرار ندارد با تصميم يحيي گلمحمدي به اردوي تيم بازگشت و براي بازي با استقلال در ليست 18 نفره قرار گرفت.

* داريوش ارجمند هنرپيشه سينما و تلويزيون نيز يکي از ميهمانان ويژه اردوي استقلال بود.

* گروه گزارشگران تلويزيونهاي خارجي و داخلي در بيرون از ورزشگاه حضور تماشاگران را پوشش تصويري ميدادند و حتي با آنها مصاحبه ميکردند.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه از همان ابتداي حضورشان در آزادي، کري خواني را شروع کردند و هواداران استقلال تا شماره 4 ميشمردند که نمايانگر پيروزي در 4 دربي متوالي است و هواداران پرسپوليس تا شماره 6 ميشمردند که منظورشان پيروزي تاريخي 6 بر صفر سال 52 آنها برابر استقلال است.

* امير قلعهنويي از سوي تماشاگران استقلال به شدت تشويق ميشد و هواداران پرسپوليس علي کريمي را که حتي در ليست 18 نفره اين تيم قرار ندارد، مورد تشويق قرار ميدادند.

* تماشاگران دو تيم موج مکزيکي در ورزشگاه به راه انداختند. برخي تماشاگران هم براي در امان ماندن از سرما با پتو به ورزشگاه آمده بودند.

* تعدادي از هواداران استقلال با پوشيدن پيراهن فرهاد مجيدي و عليرضا منصوريان و هواداران پرسپوليس با پيراهن علي کريمي و مهدي مهدويکيا در ورزشگاه حضور داشتند.

* در حالي که روز گذشته مسئولان سازمان ليگ اعلام کرده بودند فقط 70 هزار تماشاگر اجازه حضور در ورزشگاه را دارند، در فاصله 3 ساعت و نيم مانده به آغاز دربي 76 حدود 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادي مستقر شده بودند.

* در دقايقي تماشاگران دو تيم عليه يکديگر شروع به فحاشي کردند که اسکوربورد ورزشگاه در اين لحظه نوشت «تماشاگر با فرهنگ ايراني از واژه رکيک استفاده نميکند.»

* برخي از روحانيون و مبلغان مذهبي تلاش ميکردند بين تماشاگراني که با يکديگر جر و بحث ميکنند، آشتي برقرار کنند.

* در بازار سياه دربي بليتهايي به فروش ميرسيد که روي آن نوشته شده بود «غيرقابل فروش».

* تماشاگران فقط اجازه داشتند ساندويچ با خود به ورزشگاه ببرند و بطري آب از آنها گرفته ميشد.

* کادر فني استقلال کيانوش رحمتي، ميثم بائو و هاشم بيکزاده را از فهرست استقلال کنار گذاشتند و اين نفرات در فهرست 18 نفره استقلال حضور نداشتند. استقلال با 21 بازيکن به اردوي شبانهروزي رفته بود.

* پرچم 200 متري در ورزشگاه آزادي در دست هواداران استقلال ديده ميشد.

* هنگامي که هواداران استقلال امير قلعهنويي را تشويق ميکردند هواداران پرسپوليس با سوت زدن به اين تشويق اعتراض ميکردند.

* آمبولانسهاي مستقر در ورزشگاه به مداواي بيماران به صورت سرپايي اقدام ميکردند. همچنين بيرون از ورزشگاه چادري به عنوان ستاد مبارزه با بيماريهاي فصل ديده ميشد که به تماشاگران چاي و نوشيدني گياهي به طور رايگان ميدادند.

* تيم ملي نوجوانان در حالي که براي تماشاي دربي در ورزشگاه آزادي حضور داشتند به علت نداشتن بليت براي حضور در ورزشگاه و نشستن با مشکل روبرو شدند.

* «احترام به داور موجب تصميمگيري عادلانه است» اين شعاري است که به مراتب از طريق اسکوربورد ورزشگاه آزادي براي تماشاگران به نمايش در ميآمد.

* عکسهاي علي کريمي با پيراهن شماره 8 بين تماشاگران پرسپوليسي پخش شد. گفته ميشد بازيکنان پرسپوليس قرار است با عکس کريمي وارد زمين شوند.

* جلسه کانون هواداران پرسپوليس نيز با ليدرها روي سکوها برگزار شد.* هواداران استقلال با کنايه به گلمحمدي، حميد استيلي و علي دايي را تشويق کردند و عليه سرمربي پرسپوليس شعارهايي سر دادند.

* محمد رويانيان قرار بود امروز در برنامه زنده ورزش و مردم حاضر شود، اما با وجود اينکه از 3 روز قبل با وي براي حضور در اين برنامه هماهنگيهاي لازم صورت گرفته بود به ناگاه اعلام کرد امروز جلسه دارد و نميتواند در اين برنامه حاضر شود. ديگر ميهمان برنامه امروز ورزش و مردم علي فتحاللهزاده مديرعامل استقلال بود که گفته ميشود رويانيان براي رو در رو نشدن با وي در اين برنامه حضور نيافته است.

* در حالي که کمتر از سه ساعت به ديدار دو تيم استقلال و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي باقي مانده بود، بيش از 110 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند و تماشاگراني که بيشتر از ظرفيت ورزشگاه آمده بودند به طور سرپايي در طبقه دوم مستقر شدند.

* هواداران استقلال بنري در دست داشتند که بر روي آن نوشته شده «استقلال تاج آسيا».

* مسئولان سازمان ليگ به نيروي انتظامي اعلام کردند که درهاي ورزشگاه را ببندند اين در حالي است که پشت درهاي شرقي و غربي هواداران همچنان ازدحام کرده بودند. تعداد ماموران نيروي انتظامي کم بود و به همين دليل تعدادي مامور لباس شخصي به کمک آنها آمدند.

* علي کريمي کاپيتان مصدوم پرسپوليس که در ديدار دربي نميتوانست اين تيم را همراهي کند پيش از آغاز بازي در اردوي سرخپوشان حاضر شد. همچنين کريم باقري نيز در اردوي پرسپوليس حاضر شد و با بازيکنان خوش و بش کرد.

* محسن بنگر که حضورش در ليست 18 نفره پرسپوليس در ابهام قرار داشت سرانجام به اين ليست اضافه شد و قرار شد خانزاده يا نقيزاده از ليست خارج شوند.

* حواشي چندين دربي گذشته سرخابيها از طريق اسکوربورد ورزشگاه آزادي براي تماشاگران نمايش داده شد. اين حواشي شامل گلزني هاشمينسب به پرسپوليس تا هتتريک ايمون زايد مقابل استقلال بود که اين موضوع تماشاگران را به وجد آورده بود و باعث شد آنها به کريخواني براي هم بپردازند.

* چندين درگيري نيز بين تماشاگران روي سکوها به وجود آمد که منجر به دستگيري 3 هوادار شد. دادگاه سيار نيز در تونل ورزشگاه آزادي تشکيل شده بود که به جرايم خاطيان رسيدگي ميکرد.

* مهدي تاج سرپرست کميته ليگ وضعيت ورزشگاه و تماشاگران را بررسي کرد. چندين هزار نفر در طبقه دوم استاديوم به علت نبود جا به صورت ايستاده حضور داشتند.

* عادل فردوسيپور به عنوان گزارشگر دربي 76 انتخاب شد.

* دربي 76 شباهت زيادي به دربي سال 62 داشت که حدود 120 هزار تماشاگر در آزادي حضور پيدا کردند.

* محسن قهرماني داور دربي هفتاد و ششم به همراه حسين عسگري و ميرزابيگي وارد زمين بازي شد. يک ماشين مخصوص او را تا تونل ورزشگاه اسکورت کرد.

* بارها روي اسکوربورد ورزشگاه نوشته شد که به داوران احترام بگذاريد.* علي فتحاللهزاده به همراه سيد مهدي علوي معاون فرهنگي باشگاه استقلال پيش از آغاز مسابقه به امامزاده صالح رفتند.

* استقلاليها ساعت 13:25 وارد ورزشگاه شدند. پس از ورود آنها امير قلعهنويي مورد تشويق قرار گرفت. پرسپوليسيها 13:50 وارد ورزشگاه شدند.

* از تماشاگران حاضر در ورزشگاه دعوت به عمل ميآمد که در راهپيمايي 22 بهمن شرکت کنند. همچنين بلندگوي ورزشگاه از هواداران دعوت کرد تا براي حمايت از تيم ملي مقابل لبنان به ورزشگاه بيايند.

* در اسکوربورد ورزشگاه از حوزه علميه قم، سردار عربسرخي فرمانده نيروي انتظامي و همچنين معاونت شهرداري منطقه 22 تقدير شد.

* هواداران دو تيم استقلال و پرسپوليس که تا ساعت 13:30 مسائل اخلاقي را رعايت کرده بودند ناگهان عليه يکديگر زشتترين الفاظ را به کار بردند و با شعارهاي رکيک چهره ورزشگاه و دربي 76 را زشت و کريه کردند. اين در حالي است که بارها از بلندگوهاي ورزشگاه از تماشاگران خواسته شد تا فرهنگ ايراني- اسلامي را رعايت کنند و استفاده از اين الفاظ ناشايست پرهيز کرده و محيط ورزشي را آلوده نکنند.

* دوقلوها با پرچم استقلال و پرسپوليس وارد زمين چمن ورزشگاه شدند. آنها پلاکاردي را با اين شعار در دست داشتند. «با هم در فوتبال سالم زندگي کنيم»

* تماشاگران بادکنکهايي در دست داشتند که نيروي انتظامي اين بادکنکهاي قرمز و آبي را گرفت و باعث اعتراض هواداران شد.

* ترکيب پرسپوليس به اين شرح بود: نيلسون، سيدجلال حسيني، عليرضا نورمحمدي، حسين ماهيني، مهرداد پولادي، رضا حقيقي، مهدي مهدويکيا، مارکو پروويچ، غلامرضا رضايي، محمد نوري و کريم انصاريفرد.

* ترکيب استقلال نيز به اين صورت اعلام شد: سيدمهدي رحمتي، علي حمودي، اميرحسين صادقي، پژمان منتظري، حسن اشجاري، جواد نکونام، مجتبي جباري، خسرو حيدري، عباسمحمد رضايي، آرش برهاني و فرزاد حاتمي.

* فرانکو بارهسي اسطوره تيم ميلان که براي تماشاي دربي 76 به تهران آمده بود، ساعت 14 وارد ورزشگاه شد و جمله "حيرت زدهام" را بر زبان آورد.*هادي طباطبايي، دروازه بان سابق استقلال و تيم ملي هنگام ورود به ورزشگاه مورد تشويق هواداران اين تيم قرار گرفت. همچنين جواد نکونام و مجتبي جباري هافبکهاي استقلال به شدت از سوي هواداران اين تيم تشويق شدند.

*بارهسي که با شال قرمز وارد ورزشگاه شده بود هنگام رفتن به استوديوي شبکه دچار درد سر شد. از آنجايي که اين استوديو سمت تماشاگران استقلال بود، آنها ابتدا بارهسي را نشناختند و به او اعتراض کردند که اين موضوع با مشخص شدن نام بارهسي خاتمه يافت.

* مهدي رحمتي، دروازهبان استقلال که براي گرم کردن به زمين آمده بود، ابتدا به سمت هواداران اين تيم رفت و براي آنها دست تکان داد. وي هنگام گرم کردن در درون دروازه دعا ميخواند. رحمتي همچنين پيش از حضور در زمين فرزند اکبر قاسمي مسئول سابق برگزاري مسابقات ورزشگاه آزادي را در بغل گرفت و با او خوش و بش کرد.

* نيلسون دروازهبان پرسپوليس هنگام گرم کردن با حرکات نمايشي تماشاگران اين تيم را به وجد آورد.

* اولين نارنجک دستساز توسط استقلاليها پرتاب شد.

* حدود 5 هزار هوادار به دليل پر شدن ظرفيت ورزشگاه آزادي نتوانستند وارد شوند و پشت درهاي بسته ماندند.

* دربي هفتاد و ششم بين تيمهاي استقلال و پرسپوليس از ساعت 15 در ورزشگاه آزادي آغاز شد. اين بازي در صورتي که 2 تيم در جام حذفي به يکديگر برخورد نکنند آخرين دربي مهدي مهدويکيا کاپيتان سرخپوشان خواهد بود.

* برادر آرش برهاني را به جايگاه خبرنگاران راه ندادند، اما پدر و برادر محمد نوري در جايگاه vip حضور داشتند.

* هنگامي که بازيکنان در حال گرم کردن بودند کشتي گرفتن کلاهکج و خانزاده از صحنههايي بود که توجه هواداران را به خود جلب کرده بود.

* فرهاد مجيدي که در ترکيب اصلي استقلال مقابل پرسپوليس جايي نداشت و نيمکتنشين بود، ديرتر از ساير بازيکنان اين تيم از رخکتن خارج و وارد زمين چمن شد. بعد از حضور مجيدي، هواداران استقلال به شدت به تشويق اين بازيکن پرداختند به طوري که ورزشگاه آزادي به اصطلاح تا آستانه انفجار پيش رفت. فرهاد مجيدي نيز با حضور مقابل هواداران آبيپوش به احساسات آنها پاسخ داد.

* با وجود انتشار برخي اخبار مبني بر حضور افراد غيرمتفرقه در جايگاه خبرنگاران، اين جايگاه از نظم خوبي برخوردار بود و در فاصله 30 دقيقه مانده تا آغاز مسابقه همچنان جا براي نشستن خبرنگاران وجود داشت.

* فرانکو بارهسي بعد از پايان مصاحبه با شبکه 3 قصد حضور در جايگاه CIP را داشت که جايي براي نشستن او نبود. سپس او را براي نشستن به سمت جايگاه VIP بردند که آنجا هم جا نبود اما سرانجام با هماهنگي، وي و همراهش (مترجم) مستقر شدند.

* مسابقه پيامکي در ورزشگاه آزادي براي تماشاگران تدارک ديده شده بود که داراي سه گزينه 1- برد استقلال، 2- برد پرسپوليس و 3- مساوي بود.

* هواداران پرسپوليس با در دست داشتن پرچم بزرگي که روي آن نوشته شده است «کريمي در دربي 76 نيستي اما تو جادوگر ما هستي» علي کريمي را تشويق کردند.

* کيروش سرمربي تيم ملي به همراه اميد نمازي در ورزشگاه حضور داشت. کيروش برخورد گرمي با فرانکو بارهسي در cip داشت و با هم عکس يادگاري گرفتند.

* پس از حضور کيروش در ورزشگاه تماشاگران استقلال با شعار «کيروش يادت باشه رحمتي بايد باشه» خواستار ادامه حضور رحمتي در تيم ملي شدند.

* امير قلعهنويي و يحيي گلمحمدي پيش از آغاز دربي 76 با يکديگر عکس يادگاري گرفتند.

* مهدي پرهام معاونت اقتصادي باشگاه استقلال به همراه امير عرب معاون اجرايي باشگاه استقلال در جايگاه ويژه حضور يافتند.

* پيش از آغاز بازي سياوش اکبرپور، جواد نکونام، آرش برهاني، سيدمهدي رحمتي به سمت يحيي گلمحمدي رفتند و با او خوش و بش کردند. فرزاد حاتمي تنها به سمت محسن بنگر رفت و او را در آغوش گرفت. نکته جالب در حضور بازيکنان استقلال روي نيمکت پرسپوليس اين بود که آنها هيچ يک به سمت شيريني سرپرست سرخپوشان نرفتند. اين واکنش آبيپوشان احتمالا براي صحبتهاي اخير شيريني عليه استقلاليها بود.

* از بازيکنان پرسپوليس هم مهدي مهدويکيا سيدجلال حسيني، محمد نوري، ماهيني، غلامرضا رضايي، کريم انصاريفرد به سمت امير قلعهنويي رفتند و از او براي حضور در ميدان اجازه گرفتند.

* يکي از جانبازان در کنار نيمکت پرسپوليس حضور داشت که عکس شهيد همت را با خود به ورزشگاه آورده بود.

* حرکات عجيب مجيدي روي نيمکت جالب توجه بود، او در هر موقعيت خطرناک استقلال هيجان داشت. اين بازيکن تا دقيقه 23 به صورت ايستاده بازي را دنبال ميکرد.

* در صحنهاي که برهاني بازيکن پرسپوليس را هل داد و به زمين انداخت تماشاگران اين تيم عليه او شعار دادند.

* هنگامي که تماشاگران پرسپوليس نارنجکي را در زمان زدن کرنل استقلاليها به سمت زمين پرتاب ميکردند مهدي مهدويکيا از آنها خواست که با آرامش بازي را دنبال کنند.

* تماشاگران پرسپوليس پرچمي که روي آن جمله «شش_ شش_ شش، استقلال مگر ميشود از يادمان برود» بود را با خود به ورزشگاه آورده بودند.

* بهداد سليمي، قويترين مرد جهان در اواخر نيمه اول وارد ورزشگاه شد، اين وزنهبردار عضو باشگاه پرسپوليس است.

* پس از پايان نيمه اول هواداران استقلال به شدت فرهاد مجيدي را تشويق کردند، او به سمت هواداران رفت و از آنها خواست که او را تشويق نکنند.

* زماني که مهدي رحمتي قصد داشت به سمت رختکن برود، زمان عبور از تونل، هواداران پرسپوليس دانيال داوري را تشويق کردند که اين امر باعث شد رحمتي براي آنها دست بزند.

* در جريان نيمه اول بارها فرزاد حاتمي و رضا حقيقي با يکديگر درگير شدند.

* در صحنههايي مهدي مهدوي کيا نسبت به پاسهاي غلامرضا رضايي به شدت اعتراض داشت.

* در صحنهاي که بازيکنان پرسپوليس معتقد بودند پنالتي صورت گرفته، يحيي گلمحمدي و مجتبي حسيني به شدت نسبت به اين موضوع معترض بودند و به داور چهارم اعتراض خود را نشان دادند.

* مهرداد پولادي قبل از آغاز بازي به سمت امير قلعهنويي نرفت.

* در چندين صحنه امير قلعهنويي نسبت به قضاوت محسن قهرماني معترض بود که پس از تذکر قهرماني، سرمربي استقلال ديگر اعتراض نکرد.

* پس از پايان نيمه اول، يحيي گلمحمدي به محمد قاضي و عادل کلاهکج گفت که خود را گرم کنند.

* حميد سوريان قهرمان کشتي فرنگي المپيک 2012 در ورزشگاه حاضر شد.

* برخي تماشاگران اشيايي را به داخل زمين پرتاب ميکردند که اين موضوع بينظميهايي را در ورزشگاه به وجود آورده بود.

* زماني که محسن قهرماني داور بازي قصد داشت نيمه دوم را آغاز کند به يکباره امير قلعهنويي و دستيارانش براي رفتن روي نيمکت از وسط زمين عبور کردند که اين موضوع باعث تعجب همگان شد و قلعهنويي مجبور شد نيمي از زمين را بدود.

* در نيمه نخست فرهاد مجيدي در صحنهاي به داور چهارم بازي اعتراض کرد که ماجدي سرپرست استقلال به او گفت که اين کار را انجام ندهد. او در اين صحنه تب و تاب زيادي از خود نشان داد.

* هواداران استقلال در دقيقه 60 با تشويقهاي خود خواستار حضور فرهاد مجيدي در ترکيب اين تيم بودند.

* مهدي مهدوي کيا با 59 دقيقه و 28 ثانيه آخرين دربي خود را تجربه کرد. پس از تعويض مهدويکيا محمد نوري خواستار تشويق وي توسط تماشاگران شد.

* در دقيقه 67 فرهاد مجيدي خود را آماده حضور در زمين کرد. وي به جاي برهاني به ميدان آمد و بازوبند کاپيتاني را بست. هواداران پس از اطمينان از حضور مجيدي در ترکيب استقلال شعار دادند «قاتل دربي آمد»

* بعد از مصدوميت خسرو حيدري در ميانه ميدان در دقيقه 72 بازيکنان پرسپوليس در زمين استقلال توپ را به اوت زدند که اين موضوع با واکنش و ناراحتي مهدويکيا که عوض شده بود و روي نيمکت حضور داشت، همراه شد.

* هواداران تيم فوتبال استقلال در اواخر دربي 76 عليه شيريني سرپرست پرسپوليس شعار دادند، در اين هنگام امير قلعهنويي و ماجدي از هواداران خواستار توقف شعارها شدند.

* در اواخر بازي در حالي که بازيکنان پرسپوليس به سمت دروازه استقلال حمله ميکردند چهارمين نارنجک توسط پرسپوليسيها به داخل زمين پرتاب شد که باعث مصدوميت کلاهکج، ماهيني و صادقي شد.

* بعد از تکل مهرداد پولادي روي پاي خسرو حيدري، امير قلعهنويي به داور چهارم اعتراض کرد و معتقد بود اين تکل خطا بوده است.

* در پايان اين ديدار روي اسکوربورد خطاب به تماشاگران نوشته شد: براي خروج عجله نکنيد.

* کودک 10 سالهاي که هوادار تيم فوتبال پرسپوليس بود، اواخر بازي غش کرد.

* علي حمودي، آرش برهاني از استقلال و هادي نوروزي و خانزاده از پرسپوليس، بازيکناني بودند که از آنها نمونهگيري شد.

ماموران انتظامي 110 تا 120 تماشاگر را در جريان بازي دستگير کردند تحويل مراجع قضايي مستقر در ورزشگاه دادند.

* مسئولان قضايي به تخلفات برخي از دستگير شدگان رسيدگي و آنها را با قيد کفالت و برخي با گرفتن تعهد آزاد کردند. 15 تماشاگر نيز قرار است تحويل مراجع قضايي شوند، تخلف اين افراد سنگين بوده است.

* هادي نوروزي و محمد خانزاده دو بازيکن پرسپوليس که براي تست دوپينگ رفته بودند از اتوبوس تيم جا ماندند و با ماشين ديگري از ورزشگاه رفتند.

* محسن قهرماني داور مسابقه با اسکورت از ورزشگاه آزادي خارج شد.

ديدار دو تيم استقلال و پرسپوليس با نتيجه تساوي بدون گل به پايان رسيد.