پس از مصدوميت علي کريمي پيش از داربي اظهارنظرهاي متناقضي درباره وضعيت اين بازيکن مطرح شد اما تازهترين MRI از پاي مصدوم اين بازيکن نشان ميدهد MCL (ليگامان جانبي داخلي) پاي چپ علي کريمي آسيب ديده و او تا دو، سه ماه نميتواند به ميادين بازگردد.

نظر متخصصان اين است که او در اين دو، سه ماه بايد به فيزيوتراپي بپردازد.

به گزارش ايسنا، بدين ترتيب علي کريمي ديدار برابر لبنان در رقابتهاي انتخابي جام ملتهاي آسيا را از دست خواهد داد و احتمال دارد نتواند ايران را در ديدار دوم اين رقابتها که برابر کويت برگزار ميشود، همراهي کند. ايران در ماه جاري به مصاف لبنان ميرود و فروردين سال آينده هم رودروي کويت قرار خواهد گرفت.