کاستیا به شدت به اخراج الکس فرناندز در دقیقه 56 مینی الکلاسیکو معترض بود . آن هم در زمانی که تیم توریل در مینی استادی با نتیجه 0-1 پیش بود .
این هافبک پس از درگیری با آرائوخو اخراج شد ، قبل از آن بازیکن بارسلونای بی لگد انداخته بود و اگر قرار بود اخراج انجام شود ، او هم باید اخراج می شد .
والدس آیر ، داو رکاستیا - لئونی در تصمیمی عجیب ، تئاتر بازیک ردن آرائوخو ، جایگزین خلف بوسکتز در زمینه تئاتر بازی کردن را به زمین فرستاد . تا پیش از این صحنه ، کاستیا بازی را به دست داشت اما پس از آن بازی عوض شد و بارسای بی سه گل زد .
عجیب این که این تنها کمک داور به بارسا نبود . در دقیقه 78 نیز پنالتی برایشان گرفت تا به شکلی عجیب و با ناداوری کامل ، به رئال غلبه کنند .
بعید نیست که در بازی چهارشنبه نیز کلوس گومز ، داور ضد رئالی چنین سوتهای عجیبی را بزند .