خداداد عزیزی: باقری شخصیت تیمی پرسپولیس را بالا برده/ یکی زیرآب رحمتی را زده/ دربی بد بود اما پرسپولیس بهتر از استقلال بازی کرد


خداداد عزیزی هم یکی از فوتبالی های سرشناسی است که از کیفیت پایین دربی پایتخت سخن می گوید.

*خداداد عزیزی با صداقت و صراحت حرف دلش را میزند، حماسهساز ملبورن به خاطر رفاقت با یحیی و کریم باقری عمیقاً برای پرسپولیس آرزوی موفقیت دارد و در خصوص کنارهگیری رحمتی و موضع کروش نیز حرفهای جالبی میزند، این گفتوگو را بخوانید:
*دربی را تماشا کردید؟
متأسفانه بازی کیفیت مورد انتظار تماشاگران را نداشت و البته پرسپولیس تیم برتر میدان بود و میتوانست پیروز میدان باشد، جدا از 2 صحنه مشکوکی که در محوطه جریمه استقلال رخ داد، یک توپ پرسپولیس به تیرک دروازه خورد و 3 موقعیت خوب را هم از دست دادتد.
*پرسپولیس به نسبت نیمفصل اول چقدر متحول شده است؟
یحیی شوک خوبی بود و حضور کریم باقری شخصیت تیمی پرسپولیس را بالا برده است، آنها همبازیان قدیمی من هستند که دوستشان دارم و آرزو میکنم تمام بازیهای بعدیشان را ببرند و به بالای جدول برسند. کریم باقری جدا از بحث فنی به لحاظ اخلاقی هم جزو بهترینهای این مملکت بوده است و انرژی مثبت به اطرافش صادر میکند.
*تصور میشد استقلال برنده دربی باشد، چرا ورق برگشت؟
استقلال اولویت اولش نباختن بود و در مرحله دوم میخواست برنده باشد ولی پرسپولیس صرفاً دنبال بُرد بود و با شهامت و بیپروا حمله میکرد.
*لیگ حساس شده و رقابت در بالای جدول جذاب شد، هنوز معتقدید استقلال بخت اول قهرمانی است؟
روی کاغذ استقلال بهترین مجموعه از بازیکنان را دارد و از یک مربی باتجربه برخوردار است، پس طبیعی است بیشترین شانس را داشته باشد. سپاهان یک تیم منسجم و منضبط است و جدیترین رقیب آبیپوشان به شمار میرود، تراکتورسازی و فولاد هم تیمهای تاکتیکی و خوبی هستند.
*از ماجرای خداحافظی رحمتی خبردار هستید؟
سالهای آخری که در تیمملی بودم، رحمتی جوان بود و در اردو حضور داشت و بهخاطر ادبی که داشت به او علاقهمند شدم و در سالهای اخیر ارتباط خوبی داشتهایم و یکی، دو مرتبه در فصل نقلوانتقالات برای انتخاب تیمش از من مشورت گرفت اما سر جریان خداحافظیاش صحبت و مشورتی نداشت. تا جایی که من میدانم رحمتی حساسیت و علاقه بسیار شدیدی برای بازی در تیمملی دارد و حتی برای تیم امید هم بازی کرد ولی ببینید چه اتفاقی افتاده که چنین تصمیم بدی گرفته و یقین دارم به خاطر دوری از تیمملی ناراحت است. دیروز مصاحبه دانیال داوری را میخواندم که گفته بود برای بازی با لبنان نمیآید. راستش حسم این است که بدجور زیرآب دروازهبان تیمملی را پیش کروش زدهاند.
* شما زمان بلاژویچ اردوی تیمملی را ترک کردید. حالا که سن و سالی از شما گذشته از تصمیم سال 1380 پشیمان نیستید؟
بلاژویچ نمیخواست با من کار کند. ذهن او را علیه من تغییر داده بودند. اگر فشار رسانهها و مردم نبود، اصلاً دعوتم نمیکردند. من هم دستشان را خواندم، ساکم را برداشتم و رفتم.
* در مورد رحمتی چطور؟
به نظرم باید یک جلسه بگذارند و این مشکلات را برطرف کنند. تیم ملی نه مال پدر رحمتی است، نه خاندان کروش! در این مقطع تغییر دروازهبان ریسک بزرگی است و میتواند برای تیمملی گران تمام شود.
* کروش به سطح مسابقات لیگ طعنه زده و گفته میتوان رفت و قهوه هم خورد.
دیدم اکثر مربیان لیگ برتری هم جوابش را دادهاند. در این مقطع باید آرامش داشت. تیمملی شرایط خوبی ندارد و به لحاظ فنی که چیزی نشان ندادهایم، حداقل به لحاظ روحی باید شرایط را کنترل کرد. من، کروش را به عنوان یک مربی باکارنامه قبول دارم و امیدوارم تیمملی را به جامجهانی ببرد. باید کمک کنیم در بازیهای باقیمانده حداکثر امتیازات را بهدست بیاوریم.