ستاره آرژانتيني بارسلونا معتقد است که هميشه جا براي پيشرفت هست و تيمش هرگز کامل نخواهد شد.

ليونل مسي در گفتوگو با روزنامه آرژانتيني «کلارين» از اينکه در بارسلونا حضور دارد، ابراز خوشحالي کرد و گفت: همه ما خارج از زمين مثل هم هستيم و اين به خاطر شخصيت ما و آموزشهايي است که در باشگاه يا هر جاي ديگري ديدهايم.

به گزارش فارس، ليونل مسي با وجود رکورد شکني تأکيد کرد که اين اولويت او نيست و افزود: هدف من رکوردشکني نيست بلکه هر فصل با اين هدف کارم را شروع ميکنم که هر افتخاري را که ميتوانم با باشگاه بارسلونا و تيم ملي کشورم به دست آورم.

مسي ادامه داد: مردم هميشه تلاش ميکنند تا در همه جنبههاي زندگي پيشرفت کنند و من هم در فوتبال از اين قاعده مستثني نيستم.

ستاره آرژانتيني بارسلونا اظهار داشت: البته که ما هم هنوز جاي پيشرفت داريم و هرگز کامل نخواهيم شد اما اين کار را به تيتو ويلانووا واگذار ميکنم.

مسي خاطرنشان کرد: ويلانووا و گوارديولا هر دو فوتبال خوب و در دست داشتن کنترل بازي را دوست دارند و هر يک شخصيت متفاوتي دارند اما هر دو به روش صحيح فوتبال بازي کردن اعتقاد دارند.

وي در خصوص بيماري ويلانووا و آبيدال نيز يادآور شد: تيتو کسي است که به بيماري اجازه نميدهد بر او چيره شود اما با اين حال ما دوست داريم هرچه سريعتر خوب شود.

ليونل مسي ادامه داد: اميدوارم که امسال هم بهتر از سال قبل باشم و هر چه زودتر با تيم ملي به رقابتهاي جامجهاني صعود کنيم و به همين روند به موفقيت ادامه
دهيم.