مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تهران دیگر دوست ندارد درباره همتایش در استقلال صحبت کند.
پس از مصاحبه های تند علی فتح الله زاده و محمد رویانیان علیه یکدیگر مدیرعامل پرسپولیس تهران می خواهد دیگر به این بحث دامن نزند.رویانیان که از حرف های جدید فتح الله زاده مبنی بر دوستی با خود مطلع شده است ترجیح می دهد فعلا سکوت کند.مدیر عامل پرسپولیس تهران در این باره گفت:من هیچ حرفی درباره فتح الله زاده ندارم، اینقدر به این مسأله دامن نزنید.*اوج نیوز