جناب آقای دکتر شوالیه فتح اللهزاده رمز موفقیتتان چیست؟؟؟

واقعا برای من جای سوال دارد در فوتبالی که همه حرف از عدم ثبات مدیریت میزنند و دلایل پیشرفت نکردن باشگاهها را عدم ثبات مدیریت میدانند. در فوتبالی که مدیران موفقش را جا به جا یا عزل میکنند. در فوتبالی که مدیران پاک و صادقش را انگ دزدی میزنند و از فوتبال فراریشان میدهند. در فوتبالی که مدیران دلسوزش عزلت نشین و خانه نشین هستند ولی چطور میشود که شما ۱۰ سال است بر مسند مدیریت باشگاه استقلال با اطمینان خاطر تکیه زدهاید؟ واقعا رمز موفقیتتان چیست؟ به کدام شخص سیاسی وصل هستید که پستتان، میز مدیریتتان در هیچ طوفانی جا به جا که هیچ حتی لرزشی را هم احساس نمیکند؟ واقعا برای من جای سوال دارد رمز موفقیتتان چیست؟ لابیتان با چه شخص و چه اشخاصی است؟ واقعا حق میدهم شما را بعنوان مدیری لایق انتخاب کرده و نشان شوالیه را تقدیمتان کنند، چون زد و بندی که شما در فوتبال دارید. ثباتی که شما بواسطه لابی دارید در هیچ مدیر ورزشی ایرانی وجود ندارد واقعا نشان شوالیه، زد و بند و لابی برازنده شماست!!!

واقعا چطور میشود شمایی که در هر برنامه تلویزیونی و رادیویی یکی از دروغهایتان برملا میشود و به مانند استادی ماهر و چیره دست آن را ماست مالی میکنید. چطور میشود هزار قول فوتبالی مانند ترانسفر بازیکنانتان و هزار قول غیر فوتبالی مانند بازسازی یک روستا در زلزله آذربایجان میدهید و هیچ کدام را جامه عمل نمیپوشانید ولی کسی بازخواستتان نمیکند و تحت هیچ گونه شرایطی خطری پست مدیریتتان را تهدید نمیکند. آقای شوالیه دکتر فتح الهزاده از کدام دروغ و قول کذبتان پرده برداریم که همه قول و قراراها با لابیتان به دست فراموشی سپرده شدهاند.

واقعا چطور میشود وزیر این مملکت (کردان) را بخاطر مدرک دکترای قلابیاش عزل کرده و کنج خانهاش را بهترین مکان برای خدمتش میدانند که در کنج خانه جان داد! ولی علی فتح الهزاده خویی را که درحال گرفتن دکترای تقلبی یا بطور صحیحتر خریدن مدرک دکترا آن هم در ارمنستان، کسی بازخواست نمیکند واقعا این روزنامه نگار سابق پشتش به کجا گرم است که هر خلافی برای این حضرت آقا مجاز میباشد؟؟؟

واقعا جای سوال دارد چطور میشود که نتیجه ۱۰ سال مدیریتتان که حدود ۲۰ سال پیش با لباس خبرنگاری وارد فوتبال شدید، ۲۰ میلیارد بدهی باشد و کسی بازخواستتان نکند و آب در دلتان تکان نخورد و روز به روز پایههای صندلی مدیریتتان قویتر شود؟ چطور میشود مدیری که نشان شوالیه دارد دکترای اقتصاد از دانشگاههای ارمنستان دارد و ثبات مدیریت ۱۰ ساله دارد، هر ساله، هر ماهه و هر روزه کاسه ندارم ندارمهایش را سوی وزارت ورزش دراز کند و کسی نحوه مدیریتش را زیر سوال نبرد؟؟؟ مگر میشود کسی ۲۰ میلیارد بدهی داشته باشد و راست راست بگردد و به این و آن تهمت سوء استفاده از بیت المال را بزند؟

بنازم به لابیتان!
بنازم به زد و بندتان!
بنازم به بدهیتان!
بنازم به ثبات مدریتتان!
بنازم به دکترای اقتصادتان!
بنازم به دروغهایتان!
بنازم به قولهای پوشالیتان!
بنازم بنازم بنازم به...!

واقعا در عجبم با این همه مزایا و محاسن منحصر به فرد که مخصوص خودتان است چرا زودتر از اینها نشان شوالیه زد و بند را تقدیمتان نکردند واقعا در حقتان اجحاف شده است جناب شوالیه...!

آقای دکتر شوالیه کذاب فتح الهزاده واقعا رمز موفقیتتان چیست...؟

شنیدم که گفتهای مشکل پرسپولیس خود رویانیان است؟! با پسر خالهات صحبت نمیکنی و با سرورت امیر سردار رویانیان صحبت میکنی. آقای نسبتا محترم ژنراتور اتفاقا مشکل این فوتبال وجود ادمهایی امثال تو وعسگری و حسنزاده و قلعه نوعی و کفاشیان و میرشاد ماجدی و از این قبیل خورده ادمهای سرخورده و به عقد دنیا درآمده هست.

راستی این دوستتان اسمش چه بود که زمانی مدیر مشاور سابق بین الملل باشگاهتان بود؟ شنیدید چه گفته است؟ گفته فتح اللهزاده عوام فریبی میکند! اینکه از ما و اجنبیها نبوده! رفیق نزدیک خودتان بوده!

راستی صراف را پیدا کردید؟ عجب ناقلایی بوده که از حاجی فتح اللهزاده دزدی کرده است!!!

راستی از دوستانی که شبانه در اداره پست را باز و درمورد ارسال فهرست بازیکنان استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا سندسازی کردند چه خبر است؟ حالشان خوب است؟

آخر ای آدم ناحسابی! مشکل این فوتبال و جامعه رویانیان است یا تو؟

مشکل پرسپولیس سردار نیست مشکل سردار و فوتبال ایران تو هستی آقای فتح اللهزاده!