کرانچار : برای کیروش متاسفم ! / استعدادها فقط استقلال و پرسپولیس نیست !


ليگ ايران با کيفيت و جذاب است و "کيروش" بايد از اينکه تنها به بازیهای دو تيم استقلال و پرسپوليس نگاه ميکند نگران باشد


سایت گل-پس از واکنشها و موضعگیری مربیان داخلی به مصاحبهی کارلوس کیروش پیرامون وضعیت لیگ برتر ایران، اینبار نوبت به زلاتکو کرانچار، مربی کروات و موفق تیم سپاهان اصفهان رسید تا از این سرمربی پرتغالی انتقاد کند و رفتار کیروش را تاسفبار قلمداد کند.

به گزارش سایت گل، زلاتکو کرانچار زمانیکه در نشست خبري پيش از بازي دو تيم فجر شهيد سپاسي شيراز و سپاهان اصفهان حضور یافت در گوشهای از صحبتهای خود به موضعگیری علیه سرمربی تیم ملی پرداخته و گفته است : "جاي تاسف است که سرمربي تيم ملي، ليگ ايران را تماشا نمي کند. "
"او باید به جای تماشای بازیهای دو تیم پایتخت کلیهی بازیهای لیگ را از نزدیک تماشا کند و به بررسی آنها بپردازد."
زلاتکو نیز به مانند سایر مربیان شاغل در لیگ برتر معتقد است لیگ برتر قوی است و پویائی لازم را دارد و به اندازهی کافی غیرقابل پیشبینی میباشد. او معتقد است : " اينگونه به نظر ميرسد که سرمربي تيم ملي ميخواهد با اينگونه صحبتها ناکاميهاي اخير تيم ملي را تحت پوشش قرار دهد. "
بهترین بازيکنان در اختيار "کيروش" قرار دارد و اين مربي بايد تيم ايران را به جام جهاني ببرد و در این صورت ناکامی هیچ بهانهای قابل قبول نیست. بازيکنان با کيفيت بالا از اين ليگ خارج شدهاند و اگر "کيروش" نميتواند با اين بازيکنان به درستي کار کند بايد نظرات خود را تغيير دهد."
"ليگ ايران با کيفيت و جذاب است و "کيروش" بايد از اينکه تنها به بازیهای دو تيم استقلال و پرسپوليس نگاه ميکند نگران باشد زيرا بسياري از استعدادها را در ايران نخواهد ديد."