تصویر وصله و پینه دار با کش و قوس های فراوان و حداقل کیفیت را با صدای پیش زمینه ی گزارشگر خارجی می شود تحمل کرد. اما این خط خطی های گوش آزار را نه!سایت گل - سرکوب آدرنالین رها شده در خون هنگام دیدار رئال و بارسا میان مقایسه ها و تکه پاره های خاله زنکی گزارشگران ایرانی بسیار تضمین شده به وقوع می پیوندد.
مقایسه ی مدام دربی ایران با الکلاسیکو و کیفیت این را به رخ آن کشیدن چیزی شبیه این است که دو خانواده ی گودرزی و شقایقی را هم خانواده و فامیل بدانیم.
سایت گل - سرکوب آدرنالین رها شده در خون هنگام دیدار رئال و بارسا میان مقایسه ها و تکه پاره های خاله زنکی گزارشگران ایرانی بسیار تضمین شده به وقوع می پیوندد.
مقایسه ی مدام دربی ایران با الکلاسیکو و کیفیت این را به رخ آن کشیدن چیزی شبیه این است که دو خانواده ی گودرزی و شقایقی را هم خانواده و فامیل بدانیم.
تصویر وصله و پینه دار با کش و قوس های فراوان و حداقل کیفیت را با صدای پیش زمینه ی گزارشگر خارجی می شود تحمل کرد. اما این خط خطی های گوش آزار را نه!
همه ی ما می دانیم این جعبه ی جادو یک ویژگی هم دارد به عنوان " قطع صدا " این روزها بیشتر از روزهای دیگر کارایی دارد و می توان روی مبل یله داد و از راه دور صدا را برید و زیر لب دیالوگ کوتاهی از فیلم مادر را زمزمه کرد « قند نشو قندون هست »