پدربزرگ حسین ماهینی عزیز به رحمت خدا رفت..

از طرف پیج دختران دو اتشه پرسپولیسی به حسین ماهینی و خانواده محترمش تسلیت عرض میکنیم...

این دو روز روزهای پر از غمی بوده برای پرسپولیسی ها. دیروز و امروز سالگرد پر کشیدن صفر ایرانپاک و مهراب شاهرخی دو تن از بزرگترین اسطوره های پرسپولیس بوده و امروز هم پدر بزرگ حسین ماهینی عزیز به رحمت خدا رفته..