فیلم های خود را کجا آپلود می کنید؟با لینک
....
سرعت دانلود به سرعت اینرنت مربوطه سرعت آپلود چی بستگی به سایت داره؟؟؟؟