بنابه نوشته يک روزنامه چاپ آلمان ستاره هلندي تيم فوتبال بايرن از نيمکتنشيني خسته و ناراضي شده است.

روزنامه بيلد در تازهترين گزارشي که در مورد باواراييها منتشرکرده، به تحليل وضعيت کنوني آرين روبن پرداخته است.

به گزارش فارس،لژيونري که در سال 2009 از رئال مادريد به جنوب آلمان آمد و در دوران مربيگري لويي فانخال (سرمربي کنوني هلند) بازيکن اصلي بايرن بود. حتي زماني هم که يوپ هاينکس براي سومين مرتبه زمام امور سرخ پوشان را برعهده گرفت، مورد توجه مربي 67 ساله براي حضور در ترکيب اصلي بود؛ اما در چند هفته اخير به بازيکني نيمکت نشين تبديل شده که همين اسباب ناراحتي وي را فراهم کرده است.

در اين مورد مسئول فني مونيخيها در محفلي عنوان کرده روبن با مشکل انگيزه مواجه است و حتي گاهي هم نيمکتنشين است و انگيزهاي براي خودنمايي در زمين پس از ورودش ندارد.

با اين حال «اشتفان افنبرگ» کاپيتان اسبق باواراييها در گفتوگو با يک شبکه تلويزيوني گفت: اوضاع کنوني براي روبن در بايرن رضايتبخش نيست که البته براي فوق ستارهاي مثل او که خواهان حضور دائمي در زمين است، چيزي عجيب نيست، اما او و ديگران بايد در نظر بگيرند، اکنون بحث موفقيت تيم در ميان است. او با وجود تحمل اين وضعيت، کار خوبي ميکند که از نيمکتنشيني شکايت نکرده و صبور است.