تياگو آلکانتارا از آندرس اينيستا، همتيمياش در بارسلونا ستايش کرده است.

اين بازيکن 28ساله عملکرد خوبي در بازي با ختافه داشت و تياگو دربارهاش گفت: «از تماشاي بازي اينيستا و از بازي کنار او لذت ميبرم. اين امتياز بزرگي است که او را در ميدان ببينم و تلاش ميکنم تا جاي ممکن از او درس بياموزم.»

تياگو 21ساله از عملکردش در اين فصل راضي است: «من از فرصتهايي که به من ميرسد راضيام و به نظرم خوب کار ميکنم. من از تماشاي بازي همتيميهايم لذت ميبرم اما روشن است که ميخواهم تا جاي ممکن به ميدان بروم.»

تياگو در اين فصل 13 بازي در لاليگا انجام داده است.