سرمربي پرتغالي رئال مادريد معتقد است که دنيا منتظر تماشاي ديدار قوهاي سپيد و شياطين سرخ است.

ژوزه مورينيو پس از ديدارش از اولدترافورد در گفتوگو با کانال تلويزيوني رسمي منچستريونايتد در خصوص ديدار چهارشنبه شب دو تيم در ليگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: اين مسابقهاي است که دنيا منتظر آن است. آنها انتطار ساير مسابقات را نميکشند. بنابراين اميدوارم بتوانيم چيزي را که دنياي فوتبال منتظر آن است، به نمايش بگذاريم. مردم فکر ميکنند ما تحت فشار هستيم زيرا يکي از تيمهاي بزرگ به زودي از رقابتها حذف ميشود.

وي همچنين درخصوص الکس فرگوسن گفت: احساس ميکنم دوست او بودن مزيتي است که از آن برخوردارم. زيرا او در دنياي فوتبال فرد بسيار مهمي است و مهمتر از همه فرد خوبي است. مطمئنا من ميخواهم برنده شوم و او هم ميخواهد برنده شود؛ اما معتقدم که بازنده با وجود اينکه غمگين خواهد شد ميتواند تا حدودي به خاطر اين دوستي خوشحال باشد، اما اشتباه نکنيد، من ميخواهم برنده باشم.