سرپرست سازمان لیگ گفت: برخی با فضا سازی قصد دارند ذهنها را نسبت به داوریهای بیطرفانه عوض کنند.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم افتتاحیه کلاس توجیهی داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال امروز صبح با حضور سیدمحمدهادی آیت اللهی، مهدی تاج و حسین عسگری، اعضای دپارتمان داوران و داوران و کمک داوران لیگ برتر برگزار شد.

تاج در مورد وضعیت داوری، گفت: داوران فوتبال ایران جزو زحمتکشترین قشر جامعه فوتبال هستند و باید توجه بیشتری به حقوق آنها صورت پذیرد. من زمانی که رئیس کمیته داوران بودم با موافقت فدراسیون حقوق ایشان را افزایش دادیم و به نظرم تقاضای کمیته داوران برای افزایش حق الزحمه داوری، تقاضای به حق است.

تاج در ادامه گفت: کار داوران حساسیت ویژهای دارد و با توجه به نزدیکی رقابتها در لیگ برتر و دسته یک، تصمیمات داوران برای تعیین تیمهای بالا و پایین جدول بسیار حیاتی است. لذا داوران باید دقت بیشتری به خرج دهند و این حساسیت زمانی بیشتر میشود که امسال از هر گروه لیگ دسته یک چهار تیم و لیگ برتر چهار و نیم تیم به دسته پایینتر سقوط میکنند.

سرپرست سازمان لیگ در پایان با اشاره به قضاوت داوران در لیگ برتر گفت: متاسفانه برخی فضا سازیها پیش از بازی انجام میشود تا ذهن داوران را منحرف کند و برخی از عوامل تیمها با گفتوگوهای پیش از بازی سعی دارند تا ذهنیتها را نسبت به داوری بیطرفانه عوض کنند که خوشبختانه در اکثر موارد ناکام مانده است و قضاوت داوران در بازیهای حساس مثل دربی نشان داد که تیر آنها به سنگ خورده است. من به شخصه از قضاوت دربی تهران راضیام و امیدوارم داوران در بازیهای حساس آینده لیگ برتر و دسته یک با مدیریت و درایت قضاوت کنند تا حقی از تیمی ضایع نشود.