این گزارش قاعدتا باید با واکنش فدراسیون فوتبال و جناب آقای رئیس مواجه شود. کسی که امیدوار است تا روشن شدن تکلیف حضور ایران در جام جهانی کارش را ادامه دهد

سایت گل - كار فدراسيون علي كفاشيان تقريبا تمام شده است. هرچقدر او خوشحال هم باشد كه در حال مديريت وضعيت فعلي فدراسيون فوتبال است ولي اوضاع فوتبال بهسمتي ميرود كه گويي هيچ حق انتخابي براي رييس نمانده است. اين روزها فدراسيون فوتبال در حالت «استند باي» قرار دارد، ترجمه عمومي آن شايد «برزخ» باشد... این نقطه شروع گزارشی است در روزنامه اعتماد که در نهایت خبر از جدایی قطعی کفاشیان از فدراسیون می دهد. خبری که هر از چندگاه ذهن علاقه مندان فوتبال را به خود مشغول می کند.
خلاصه ای از این گزارش را بخوانید:لابيهاي نايبرييس اول

طبق قانون، حضور محمدهادي آيتاللهي در فدراسيون فوتبال «غيرقانوني» است. او از 20بهمن ديگر نبايد در فدراسيون فوتبال مشغول بهكار باشد چراكه طبق قانون او كارمند وزارت ورزش است و وزارت هم در نامهيي با امضاي وزير به فدراسيون اعلام كرده هرچه زودتر آيتاللهي را به وزارتخانه برگردانند چون آنها ميخواهند پستي تازه به او بدهند، مثل مديركلي ورزش و جوانان بوشهر! واكنش علي كفاشيان به اين نامه «بيمحلي» و عدم پاسخگويي است. آيتاللهي البته انتخاباتش در هياتفوتبال فارس هم باطل شده و وزارت ورزش هم در نامهيي به سازمان بازرسي اعلام كرده اين انتخابات از نگاه آنها طبق قانون باطل است. عرصه هر روز بر علي كفاشيان و تيم همراه تنگتر ميشود و كنار رفتن غلامرضا بهروان دردي را درمان نكرد؛ فرار به جلويي آشكار از سوي علي كفاشيان براي توافق نانوشته با برخي مراكز تصميم گيري؛ ولي اين حربه هم كارساز نشده است.


جلسات پنهاني تاج و رفقا

كفاشيان به خيال اينكه با آمدن تاج ميتواند نظر مثبت دو وزارتخانه مهم را جلب كند حكم سرپرستي او را امضا كرد ولي مدتهاست كهحربههاي او عقيم ميماند و حنايش براي ديگران رنگي ندارد! حالا مهدي تاج در حال برنامهريزي براي آينده فوتبال ايران است. با استعفاي احتمالي علي كفاشيان و كنار رفتن محمدهادي آيتاللهي، اين مهدي تاج است كه سرپرست فدراسيون فوتبال ميشود تا انتخاباتي را رقم بزند كه وزارت ورزش ميخواهد. شايد او خودش گزينه وزارت باشد!


كفاشيان استعفا داده!
فدراسيون فوتبالي كه خيلي وقت است رنگ پول و اسپانسر نديده و با سيلي صورتش را سرخ نگه ميدارد مطمئنا با كمترين فشار كنار ميرود. از همه مهمتر رفتار وزارت ورزش براي كنار گذاشتن علي كفاشيان بود؛ آنها نه تنها عليه كفاشيان موضع رسانهيي منفي نگرفتند بلكه در لفافه فوتبال را حمايت كردند، اما در پشت صحنه بهخوبي پازلها را چيدند و بلايي بر سر كفاشيان آوردند كه خودش هم باورش نميشد. انتخابات هياتهاي فوتبال را غيرقانوني دانستند، انتخاب نايبرييس دوم را غيرقانوني اعلام كردند، كمكهاي مالي به فوتبال را قطع كردند، ماموريت آيتاللهي را تاييد نكردند و از همه مهمتر نامهيي براي تمديد بهكارگيري يك بازنشسته در سمت رياست فدراسيون فوتبال تنظيم نكردند تا رياست او در فوتبال قانوني باشد. طبق قانون در 20دي وزارت ورزش طي نامهيي به كميسيون اجتماعي هيات دولت بايد درخواست تمديد ميكرد تا كفاشيان براي يك سال ديگر بهصورت قانوني رييس بماند ولي اين نامه نوشته نشد تا سال آينده حضور كفاشيان در ابهام باشد! حالا علي كفاشيان و رفقايش در مسند قدرت حاضر هستند و البته شايد براي شما جالب باشد كه نامه استعفاي علي كفاشيان هم در جيب مخالفان است تا در صورت نافرمانيهاي احتمالي آن را رو كنند. نامهيي كه علي كفاشيان در 10 خط نوشته و بدون دردسر و جنجال بعدي از سمتش كنارهگيري كرده است.