پرسپولیس نیوز : کریمی: به پیشنهاد اماراتیها فکر نمیکنم/ فعلاً فقط دنبال رفع مصدومیتم هستم.
علی کریمی در خصوص آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: خدا را شکر با تلاشهای دوستان وضعیتم نسبت به گذشته بهتر شده و همه چیز خوب است اما فعلاً تکلیفم برای بازی کردن مشخص نیست. وی در خصوص شایعه پیشنهاد یک میلیون دلاری اماراتیها گفت: من فعلاً به این پیشنهادها فکر نمیکنم چون تمام فکرم کمک به پرسپولیس است. شماره 8 پرسپولیس افزود: فعلاً به دنبال این هستم تا از بند این مصدومیت رهایی پیدا کنم و برای آیندهام نیز خدا بزرگ است و باید ببینم چه پیش میآید اما من به این پیشنهادها فکر نمیکنم.