یکی از عکاسان ورزشی كه عكس هاي تمرين پرحاشيه استقلال را به برنامه 90 رسانده بود، با حضور در کمیته انضباطی از استقلالی ها شکایت کرد.

جام ؛ چندی پیش در جریان دیدار دوستانه استقلال برابر پیکان امیر قلعه نویی پسر خود را با شماره 8 استقلال به میدان فرستاد که اعتراض یکی از هواداران را در پی داشت و کمی بعد استقلالی ها با این هوادار درگیر شده و او را از ورزشگاه بیرون کردند.
یکی از عکاسان ورزشی حاضر در تمرین (نصیر مقدری-عكاس خبر ورزشي) از این صحنه ها عکس گرفت و بیرون از ورزشگاه نیز از هوادار مذکور در حالی که به صورت وی آسیب رسیده بود عکس گرفت و این عکس ها را براي پخش در برنامه 90 به فردوسي پور رساند. فرداي آن روز نيز عكس ها در روزنامه خبر ورزشي و سايت خبرآنلاين منتشر شد.

امیر قلعه نویی سرمربی استقلال این اتفاق را برنامه ریزی شده دانست و روز بعد به این عکاس اجازه ورود به محل تمرین استقلال داده نشد و در روز بازی با راه آهن نیز هواداران استقلال با الفاظی ناپسند علیه وی شعار دادند.

مقدری اخیرا با حضور در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به خاطر مصاحبه های انجام شده و همچنین شعارهای سرداده شده علیه وی از استقلالی ها شکایت کرد.