مدیر میلان منتظر بازی دو تیم در لیگ قهرمانان است و گفته این رقابتها با مسابقات دیگر فرق میکند.
سایت گل – آدریانو گالیانی، مدیر ارشد اجرایی میلان با اشتیاق منتظر بازی مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان با بارسلونا است.
کاتالانها از بختهای اصلی قهرمانی هستند و گالیانی میگوید: «بارسلونا مدتهاست بهترین تیم اروپا است. اما ما کاملا خونسرد هستیم و ترسی نداریم.
لیگ قهرمانان با لیگهای دیگر متفاوت است چون در آن باید حداکثر تلاش خود را انجام دهید تا به دور بعد برسید.»
میلان و بارسلونا فصل گذشته هم در مرحله گروهی و هم در مرحله یکچهارم نهایی با هم بازی کردند. گالیانی میگوید: «عجیب است. با این حساب ما شش بار در این دو فصل با آنها بازی میکنیم.»