پسر - سرخ هواداران پرسپولیس :هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با اجازه کادر فنی به مرخصی رفت. محمد نوری که به علت محرومیت بازی پرسپولیس و سپاهان را از دست داده، در تمرین امروز پرسپولیس از یحیی گلمحمدی اجازه گرفت تا در تمرین فرداحضور نداشته باشد.

* یحیی گلمحمدی و سعید شیرینی در تمرین امروز پرسپولیس با هم جلسه داشتند و در مورد مسائل پرسپولیس صحبت کردند. * هادی نوروزی در تمرین امروز پرسپولیس، به علت اینکه کفشهای نامناسبی داشت دچار مصدومیت جزئی شد. مصدومیت نوروزی جدی نیست و این بازیکن برای بازی پرسپولیس و سپاهان مشکلی ندارد. این دیدار یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.