لژيونر آلماني آرسنال انگليس معتقد است در ليگ قهرمانان اروپا شانس موفقيت تيمش مقابل بايرن کم است.

به نقل از نشريه ولتام زونتاگ، «لوکاس پودولسکي» براي رويارويي با مونيخيها انگيزه زيادي دارد. اين مليپوش 27 ساله که تابستان سال جاري به عضويت «توپچيهاي لندن» درآمد، در سالهاي 2006 تا 2009 بازيکن «باواراييها» بود.

وي که تيمش در مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا مجبور به رويارويي با بايرن است، اظهار داشت: با توجه به شناختي که از بايرن دارم، مسلما آنها در رويارويي با ما پيشتاز هستند و بخت بيشتري دارند؛ اما اين نبرد شامل 2 بازي است. 2 ديدار که ميتوانيم دنبال موفقيت براي خود گشته و به مرحله بالاتر صعود کنيم.

«پولدي» افزود: آرسنال به قدر کافي کيفيت دارد. پس ميتواند مقابل بايرن ادعاي پيروزي کند.

ستاره محبوب ژرمنها که به مناسبت رويارويي با پرافتخارترين تيم باشگاهي کشورش مصاحبه کرد، از زندگي در قلب انگليس اظهار خرسندي کرد.

وي افزود: وقتي براي اولين بار مطلع شدم آرسنال دنبال جذب من هست، خيلي خوشحال شدم و سريع تصميم گرفتم به لندنيها پاسخ مثبت دهم. پاسخي که به درستي آن هيچوقت ترديد نکردهام.

به باور اين ستاره سابق ژرمنها در تيم اف.ث.کلن، وي به عنوان محبوبترين و باسابقه ترين عضو بيشتر از حالا که بازيکن «تفنگداران شهر لندن»است، به چشم اصحاب رسانه ميآمد.

پودولسکي به همين دليل افزود: تا زماني که بازيکن اف.ث.کلن بودم، هميشه جلوي چشم مردم و رسانهها بودم. هر حرکتي که ميکردم، فوري مورد تجزيه و تحليل قرار ميگرفت و حتي تفسير ميشد. اما در آرسنال اين حالت کمتر به چشم ميخورد. پس آرامش بيشتري دارم. به اين ترتيب بهتر ميتوانم حواسم را معطوف فوتبال کنم.

ياران او سهشنبه شب در ورزشگاه امارات در بازي رفت به استقبال از سرخپوشانهاي مونيخي خواهند رفت.