حدود 1500 هوادار سپاهان قبل از بازي امروز با فحاشيهايي عليه محسن بنگر و جلال حسيني اين بازيکنان را بيغيرت ناميدند.

به گزارش فارس، تيمهاي فوتبال پرسپوليس و سپاهان در چارچوب هفته بيست و ششم ليگ برتر از ساعت 17:15 امروز در ورزشگاه عابدي به مصاف يکديگر خواهند رفت که حاشيههاي قبل از اين بازي را در زير ميخوانيم.

*حدود 1500 هوادار اصفهاني با پيراهن و پرچمهاي زرد رنگ از ساعتها قبل براي تشويق تيم خود در ورزشگاه آزادي حضور پيدا کردند. آنها با ديدن بازيکنان پرسپوليس فحاشيهاي شديدي عليه محسن بنگر و سيدجلال حسيني دو بازيکن تيم خود داشتند و آنها را بازيکنان بيغيرت ناميدند. همين موضوع باعث شد تا به شدت اين دو بازيکن ناراحت شوند و بازيکنان ديگر پرسپوليس از اين بازيکنان خواستند که واکنشي به اين موضوع نشان ندهند.

هواداران سپاهان همچنين با نشان دادن عددهاي 4 با انگشتان خود به ساير بازيکنان قرمزپوش نيز بياحترامي کردند که باعث شد نيروي انتظامي به آنها تذکر جدي بدهد.

*حدود 4 هزار هوادار پرسپوليس در ورزشگاه حضور دارند. آنها با ديدن گردان دروازهبان پرسپوليس به تشويق نيلسون و شعار عليه گردان پرداختند.

*نيلسون و امير عابدزاده پس از ورودشان به زمين به سمت گردان رفتند و با او به خوش و بش پرداختند.

*همچنين محمدي در بين بازيکنان سپاهان نيز حضور پيدا کرد.

*هواداران پرسپوليس همچنين به تشويق شديد سپهر حيدري نيز پرداختند تا باز هم ياد و خاطره قهرماني خود را با گل سابق قرمزپوشان در ليگ هفتم به رخ سپاهانيها بکشند.

*هواداران سپاهان همچنين به تشويق شديد محرم نويدکيا با نام اسطوره اصفهان نيز پرداختند و عکسهاي بزرگي از ابراهيمي هافبک اين تيم با خود به ورزشگاه آورده بودند.

*هواداران پرسپوليس با ديدن گلمحمدي با لقب امپراطور او را مورد تشويق قرار دادند و همين موضوع باعث شد تا سپاهانيها شعاري عليه گلمحمدي سر بدهند.

*سرود باشگاه پرسپوليس از ورزشگاه پخش شد.

*کريم انصاريفرد در بازي امروز نيمکت نشين شد اما هواداران به شدت او را با نام کريم آقاي گل تشويق کردند.