مربي تيم ملي ميگويد موضع کارلوس کيروش درباره مهدي رحمتي همان است که بود و تغييري نميکند.

پس از آنکه ملاقات امير قلعهنويي و کارلوس کيروش در فرودگاه خبرساز شد و برخي رسانهها از رايزني سرمربي استقلال براي بازگشت مهدي رحمتي به تيم ملي خبر دادند، اميد نمازي در اينباره به خبرنگار ايسنا گفت: اين مسئله صحت ندارد. نظر کيروش درباره موضوع مهدي رحمتي همان چيزي است که قبلا گفته است و قضيه بازگشت رحمتي به تيم ملي صحت ندارد.

وي افزود: بايد بگويم کادر فني تيم ملي مذاکرهاي براي بازگشت مهدي رحمتي با هيچ مربياي انجام نداده است به همين خاطر از طريق ايسنا اين خبر را تکذيب ميکنيم.

نمازي درباره استعفا باروت کافبرگ گفت: اين مسئله ارتباطي به کادر فني ندارد و در اين باره ما نبايد اظهار نظر کنيم.