محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار ورزشی

خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در یکی دو روز اخیر دیداری برای واگذاری سهام پرسپولیس با معاونت خصوصی سازی داشتیم که امروز نیز این نشست برگزار شد.

وی افزود: به نظرم تا انتهای سال 1391 چارچوب کلی مشخص میشود و نقاط مشکل دار رفع خواهد شد و در سال 92 سایر کارها را برای واگذاری انجام خواهیم داد.

وی در خصوص محتوای جلسه نیز گفت: به دنبال این هستیم تا چارچوبها و درصدها را مشخص کنیم و برخی از منعهای قانونی را برای این که درصدها را بالا ببریم از بین ببریم تا کارهای خصوصی سازی را دقیق انجام دهیم که امیدوارم این اتفاق بیفتد.