کابرگ به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مشکلات مالی از تیم ملی جدا شده است

سایت گل - بعد از استعفای بارت کابرگ مربی بدنساز تیم ملی فوتبال، کارلوس کیروش گزینه جایگزین او را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد و رایزنیها برای حضور مربی بدنساز جدید آغاز شده است. با اعلام نبی دبیر فدراسیون فوتبال، این مربی بدنساز که از مربیان باشگاههای اروپایی و به احتمال زیاد از فوتبال انگلستان خواهد بود به صورت موقت در زمان تشکیل اردوی تیم ملی در امارات و همچنین بازی با کویت به تیم ملی ایران ملحق خواهد شد.
این مربی بدنساز از نظر تجربه و شهرت معروفتر از کابرگ مربی بدنساز قبلی تیم ملی خواهد بود. به گزارش گل به نقل از تسنیم، پس از برگزاری بازی ایران و کویت در زمان تشکیل اردوهای تیم ملی در اردیبهشت و خرداد برای بازیهای مرحله انتخابی جامجهانی 2014 مربی بدنساز قطعی تیم ملی مشخص و معرفی خواهد شد.
گفته میشود کابرگ به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مشکلات مالی از تیم ملی جدا شده است و اکنون به نظر میرسد با توجه به دیدارهای حساس پیشروی تیم ایران برای آنکه فدراسیون و تیم ملی ایران از این نظر دغدغهای نداشته باشد باید حمایت همهجانبهای برای پشتیبانی مالی از فوتبال ملی ایران صورت بگیرد.