شناخت زاید از پرسپولیس خطرناک است
سایت هواداران پرسپولیس : سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: بدون شک مغز من در دوران مربیگریام و مخصوصاً در پرسپولیس مجتبی حسینی است.

یحیی گلمحمدی در خصوص حمایت علی پروین از خودش اظهار داشت:خدا را شکر میکنم، علی پروین همیشه به من و پرسپولیس لطف داشته و بزرگی خودش را نشان داده است. فکرش را نمیکردم که پروین امسال این طور از من و بازیکنان حمایت کند.

وی افزود: صحبتهای پروین قطعا به ما برای رسیدن به موفقیت کمک میکند و قطعا با راهنمایی و عنایات او یک راه را میتوانیم راحت تر بپیماییم. اصلا صحبتهای پروین برای ما یک غنیمت است.

گل محمدی تاکید کرد: آقای پروین بداند من صمیمانه از او تشکر میکنم، باور کنید حرف های او هر روز به من و بچهها روحیه چند برابر میدهد وجا دارد باز هم بگویم که او یک پرسپولیسی تمام عیار است که این طور شاگردانش را فراموش نمیکند.

وی در خصوص حضور مجتبی حسینی و تلاشهای این مربی در پرسپولیس، گفت: بدون هیچ حرف و حدیثی باید بگویم مجتبی حسینی در دوران سرمربیگریام در جاهای مختلف به عنوان مغز من بوده است. این حرف را بدون هیچ تعارفی میزنم، باز هم میگویم مجتبی مغز من است. در این چند سالی که در تیمهای مختلف به موفقیتهای نسبی رسیدهام باید اعلام کنم که مدیون مجتبی حسینی هستم.

گل محمدی افزود: شاید کمتر کسی به زحمات حسینی پی برده باشد اما پرسپولیسیها بدانند او شب و روز خود را برای آنالیز حریفان و تمرینات گذاشته، او استراتژی و تاکتیکهای پرسپولیس را همیشه مرور میکند و کمک بزرگی برای تیم ما است. من ارتباط بسیار نزدیکی با حسینی دارم، او بیشتر زندگی و وقت خود را برای پرسپولیس گذاشته است. من خودم بدون هیچ حرف و حدیثی مدیون مجتبی حسینی هستم و با تمام وجودم از او تشکر میکنم.

گل محمدی درمورد بازی بعدی پرسپولیس برابر آلومینیوم هرمزگان و حضور زاید در تیم حریف عنوان کرد: بالاخره ایمون زاید شناخت بسیار خوبی از پرسپولیس دارد و این میتواند برای ما خطرناک باشد. زاید بازیکن بسیار خوبی است و باید برای مهار او چارهای بیاندیشیم.به مدافعان وظیفهای میسپارم تا هم او را مهار کنند و هم اجازه ندهند که زاید به اهدافش برسد.

بالاخره او انگیزههایی دارد که برای پرسپولیس خطرناک است اما ترسی از این موضوع نداریم.