سايت گل- کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ايران از سوي يك دادگاه پرتغالي به پرداخت 120 هزار یورو به یک وکیل عراقی محکوم شد.

به گزارش گل و به نقل از ایرنا، برخی از رسانههای عربی امروز نوشتند: این پرداخت مربوط به سال 1998 است که کارلوس کیروش هدایت تیم فوتبال امارات عربی متحده را برعهده داشت.
به گزارش این رسانهها، روزنامه «کوریو دا مانها» پرتغال دراین باره نوشت: پیش از این کیروش به پرداخت 41 هزار یورو متهم شده بود اما تاخیر در پرداخت بدهی موجب شد تا این مبلغ به 120 هزار یورو افزایش یابد.

کارلوس کیروش در سال 1998 به مدت 13 ماه هدایت تیم فوتبال امارات عربی متحده را در ازای دریافت دستمزد سالیانه 450 هزار یورو برعهده داشته است. تلاشها برای بازپرداخت بدهی کیروش به طرف اماراتی موجب شد تا این موضوع به محاکم قضایی کشیده شود. دادگاه کیروش را به پرداخت 10 درصد از قرارداد خود به سالم جواد وکیل عراقی این پرونده محکوم کرده بود.