باشگاه آرسنال با پیشنهادی ۱۱ میلیون یورویی خواهان جذب دروازهبان بارسلونا شد.آرسنال در نظر دارد ویکتور والدس را به خدمت بگیرد. بر اساس گزارش سان، تفنگداران خود را برای پیشنهادی ابتدایی به بارسلونا با قیمتی حدود ۱۱ میلیون یورو آماده میکنند. دروازهبان بارسلونا رسما اعلام کرده است که قراردادش را که در سال 2014 با این تیم به پایان میرسد، تمدید نخواهد کرد. چندین باشگاه تمایل خود را برای جذب والدس اعلام کردهاند اما به نظر میرسد آرسنال یکی از طرفداران اصلی این دروازهبان است. آرسن ونگر میخواهد به شایعاتی که پیرامون دروازه این تیم پرسه میزنند، پایان دهد. بر اساس این گزارش سرمربی فرانسوی فصل پیش خواهان به خدمت گرفتن پهپه رینا بود.