سايت گل- از نيمفصل دوم ليگ برتر 9 هفته سپري شده و ميتوان با دقت در يك جدول جداگانه عملكرد تيمها طي اين 9 هفته را مورد بررسي قرار داد.
در اين جدول تا هفته قبل تيم نفت تهران در صدر قرار داشت اما در اين هفته استقلاليها با برد پرگل در شيراز جاي نفت را در صدر جدول گرفتند. سه تيم استقلال، نفت و تراكتورسازي با كسب 21 امتياز در نيمفصل دوم بيشترين موفقيت را داشتهاند كه بر اساس تفاضل گل در رتبههاي اول تا سوم ميايستند.
پرسپوليس بيشترين تحول مثبت را نسبت به نيمفصل اول داشته و با 17 امتياز در رتبه چهارم قرار دارد. سرخپوشها در كل نيمفصل اول 21 امتياز گرفتند و در 9 بازي نيمفصل دوم هم 17 امتياز.
يكي از نكات جالب اين جدول هم حضور 5 تيم بدون باخت است. اين تعداد تا هفته قبل 6 تيم بود كه با شكست ديروز صباي قم مقابل نفت به 5 تيم رسيد. حضور 5 تيم شكستناپذير در دور برگشت در حالي است كه در دور رفت تا همين مقطع همه تيمها شكست را تجربه كرده بودند و حتي يك تيم بدون باخت هم در جدول حاضر نبود.امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازیها تیم
21 13+ 1 14 - 3 6 9 استقلال 1
21 10+ 4 14 - 3 6 9 نفت تهران 2
21 9+ 5 14 - 3 6 9 تراكتورسازي 3
17

5+ 5 10 - 5 4 9 پرسپوليس
4
17 4+ 8 12 - 5 4 9 فولاد 5
16 7+ 6 13 3 1 5 9 سپاهان 6
14 4+ 7 11 1 5 3 9 صباي قم 7
13 - 6 6 2 4 3 9 مس كرمان 8
9 2- 10 8 4 3 2 9 ذوبآهن 9
9 3- 12 9 4 3 2 9 گهر دورود 10
9 5- 12 7 4 3 2 9 فجر سپاسي 11
9 5- 11 6 4 3 2 9 آلومينيوم 12
8 3- 11 8 5 2 2 9 داماش گيلان 13
8 4- 10 6 3 5 1 9 سايپا البرز 14
7 3- 11 8 4 4 1 9 ملوان انزلي 15
7 4- 10 6 6 1 2 9 راهآهن تهران 16
5 8- 17 9 4 5 - 9 نفت آبادان 17
3 15- 19 4 8 - 1 9 پيكان تهران 18