تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که علي کريمي همراه با ساير بازيکنان تمرين کرد.

به گزارش فارس، تمرين تيم پرسپوليس از ساعت 11 امروز پشت درهاي بسته در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد. در اين تمرين بازيکنان در يک گروه به مرور کارهاي تاکتيکي پرداختند.

*خبر خوش در تمرين پرسپوليس اين بود که علي کريمي پس از يک ماه و نيم مصدوميت با نظر پزشکان به کادر فني تحويل داده شد. کريمي امروز در تمرينات گروهي شرکت کرد و هيچ مشکلي نيز پس از تمرين نداشت.

*بازيکنان پرسپوليس بابت رفع مصدوميت علي کريمي بسيار خوشحال بودند و هر کدام به او تبريک ميگفتند. حتي در تمرين مراقب کريمي بودند که با برخورد با اين بازيکن دچار مشکل نشود.

*محمد نوري به دليل مصدوميت از ناحيه مچ پا تمرين نکرد و بعد از 45 دقيقه ورزشگاه را ترک کرد.

*نيلسون و سيد جلال حسيني بدون مشکل تمرين کردند. اين 2 نفر در 2 روز قبل اختصاصي تمرين ميکردند.

*شوخيهاي کريم باقري با علي کريمي نيز در نوع خود جالب بود. باقري با صحبتهايي کريمي را مورد تشويق خود قرار ميداد.

*باقري به دليل مصدوميتي جزئي اختصاصي با بدنساز تيم به تمرين پرداخت.

*در تمرين امروز يحيي گلمحمدي با مدافعان صحبت و تمرينات اختصاصي داشت. او مدافعاني را براي مهار ايمون زايد در بازي مقابل آلومينيوم در نظر گرفته است.

*قرمزپوشان به دنبال وضعيت آب و هوايي بندرعباس بودند.

*مهدي مهدويکيا در تمرين امروز باز هم غايب بود. خيليها در تمرين از او خبر ندارند و برخيها هم معتقدند سفري به خارج از کشور داشته است. نکته جالب اين بود که در تمرين امروز همه از يکديگر در مورد مهدويکيا ميپرسيدند اما کسي از او خبر نداشت.

*حدود 15هوادار پشت درهاي بسته در تمرين امروز حضور داشتند.

*کريم انصاريفرد نيز در تمرين امروز بارها گلزني کرد و مورد تشويق کادر فني قرار گرفت.